Accesso libero

The PNPLA family of enzymes: characterisation and biological role

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Ovaj revijalni rad donosi pregled dosadašnjih spoznaja o porodici PNPLA (engl. patatin-like phospholipase domain-containing proteins) ljudskih enzima. Iako ovu porodicu čini samo 9 članova, najmanji sadrži 253 aminokiseline, a najveći više od 1360 aminokiselina, fiziološka uloga i mehanizam katalitičke aktivnosti nisu do sada potpuno razriješeni niti za jednoga. Međutim, rezultati brojnih tzv. knock-out, gain-of-function i loss-of-function modela istraživanja upućuju na važnu ulogu ovih enzima u mnogim biološkim procesima, uključujući održavanje homeostaze i integriteta stanične membrane, rast stanice, staničnu signalizaciju, staničnu smrt i metabolizam lipida kao triacilglicerola, fosfolipida, ceramida i retinil estera. Također, rezultati istraživanja upozoravaju na povezanost mutacija i nepravilne aktivnosti pojedinih članova s razvojem raznih bolesti. Radi boljeg razumijevanja PNPLA porodice enzima i naglaska na njihov potencijal kao mete razvoja novih lijekova, donosimo sveobuhvatni pregled do sada poznatih spoznaja koje uključuju strukturu, lokalizaciju u stanici, distribuciju u tkivima, specifičnost prema supstratima i potencijalnu fiziološku ulogu.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other