INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Askomicetna gljiva Alternaria alternata uzročnik je koncentrične pjegavosti, jedne od ekonomski najvažnijih bolesti rajčice. Zbog česte primjene fungicida, ta je gljiva razvila otpornost na agrokemikalije koje se koriste u njezinu suzbijanju, s negativnim ekonomskim i ekološkim posljedicama. Novi načini suzbijanja gljivičnih patogena uključuju upotrebu ekološki prihvatljivih i manje toksičnih spojeva, među koje potencijalno spadaju boronske kiseline. Pokusom in vitro istražen je antimikotički učinak fenilboronske i borne kiseline na gljivu A. alternata. Nakon izolacije patogena iz rajčice, određena je minimalna inhibitorna koncentracija fenilboronske i borne kiseline za rast micelija primjenom tehnike poisoned food. Antimikotički učinak testiran je na širokom rasponu koncentracija fenilboronske i borne kiseline (od 0,04 % do 0,3 %), pojedinačno umiješanih u hranjivu podlogu na kojima je tijekom petodnevne inkubacije uzgajan micelarni disk kulture patogena. Fenilboronska je kiselina pri niskoj koncentraciji (0,05 %) potpuno inhibirala rast micelija. Primjena borne kiseline u različitom rasponu koncentracija nije značajno umanjila rast micelija, ali je primijećeno smanjenje sporulacije patogena, čime se potvrđuje fungistatski učinak borne kiseline. Prema našoj spoznaji, ovo je prva studija koja opisuje in vitro antimikotički učinak fenilboronske kiseline na patogen koji je važan u poljoprivredi. Štoviše, s obzirom na to da je A. alternata i patogen ljudi, studija ima i potencijalni medicinski značaj.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other