INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Značajan porast uporabe bežične RF komunikacije u posljednjim desetljećima te s tim povezane izloženosti ljudi umjetno stvorenom neionizirajućem zračenju (RF polja), koje prije nije postojalo na Zemlji, tema su velikog broja istraživanja mogućih utjecaja tih zračenja na okoliš i zdravlje ljudi, osobito djece i mladih, kako bi se utvrdile činjenice o međudjelovanju RF polja s genskim materijalom živih bića. U ovom radu dan je pregled aktualnih istraživanja i preporuka međunarodnih stručnih tijela. Poseban naglasak dan je na mogući utjecaj radiofrekvencijskoga zračenja na mlade odnosno na školsku djecu koja su mu tijekom školovanja svakodnevno dodatno izložena tijekom e-škole korištenjem najmodernijih Wi-Fi tehnologijskih rješenja za komunikaciju u obrazovanju.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other