INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

U sklopu našega projekta OPENTOX odredili smo masene koncentracije ostataka pesticida i njihovu učestalost u 23 uzorka vode rijeka/potoka u gradskim i ruralnim dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, prikupljenih 2015. tijekom sezone njihove primjene. Istraživanje je obuhvatilo 16 spojeva iz pet različitih klasa herbicida i sedam spojeva iz triju klasa insekticida. Ostaci pesticida akumulirani su iz vode postupkom ekstrakcije na čvrstoj fazi i analizirani tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti uz UV-detektor s nizom dioda ili vezanim sustavom plinske kromatografije i spektrometrije masa. Češće su detektirani ostatci herbicida nego insekticida, a najviše su koncentracije bile sredinom sezone njihove primjene. Metolaklor je određen u najvišoj koncentraciji i u najvećem broju uzoraka (91 %), a slijedio ga je terbutilazin, koji je nađen u 70 % uzoraka. Najviša ukupna razina određivanih pesticida bila je u uzorcima rijeka Krapine (3992 ng/L) i Sutle (3455 ng/L), koji su bili prikupljeni u ruralnom području s intenzivnom poljoprivredom. Rezultati našega istraživanja govore u prilog potrebi ne samo za kontinuiranim monitoringom pesticida u površinskim vodama nego i za proširenjem liste prioritetnih zagađivala.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other