INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Neplanarni di-ortho-supstituirani PCB 153 (2,2’,4,4’,5,5’-heksaklorobifenil) jedan je od najčešćih PCB kongenera detektiranih u biološkim i u uzorcima iz okoliša. Identificiran je kao potencijalni endokrini modulator koji uzrokuje štetne učinke na reproduktivnom i endokrinom sustavu glodavaca, divljih životinja i ljudi. Ovo istraživanje pruža uvid u mehanizme djelovanja PCB 153 na stanicama ovarija. Primjenom četiriju metoda (Trypan Blue, Neutral Red, Kenacid Blue i MTT) utvrđeno je da PCB 153 (10–100 μmol/L) reducira proliferaciju CHO-K1 stanica, a od primijenjenih se metoda MTT test pokazao kao najosjetljiviji. PCB 153 inducirao je stvaranje ROS-a u stanicama ovarija, ovisno o primijenjenoj dozi. Citofluorimetrijska analiza upozorava na indukciju apoptoze nakon šest sati izloženosti stanica PCB-u 153 u dozama ≥50 μmol/L, a produljena izloženost rezultirala je aktivacijom nekroze. PCB 153 uzrokovao je poremećaje u progresiji staničnog ciklusa, s najznačajnijim promjenama uočenima nakon 72 sata izloženosti.

eISSN:
1848-6312
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other