Accesso libero

UČINKOVITOST BIOLOŠKI AKTIVNIH SASTAVNICA MATIČNE MLIJEČI: ANALIZA I STANDARDIZACIJA

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Funkcionalna hrana postala je važan sektor u promicanju zdravstvenih prednosti hrane preko njenih funkcionalnih sastojaka sadržanih u ovim proizvodima. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača i prehrambene industrije ne samo za funkcionalne sastojke hrane nego i za način na koji mogu pomoći u održavanju ljudskoga zdravlja. Mišljenje da prehrana ima važnu ulogu u sprečavanju i liječenju bolesti široko je prihvaćeno. Brojni literaturni podatci upućuju na to da pčelinji proizvodi, uključujući matičnu mliječ, mogu imati blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje. Matična je mliječ pčelinji proizvod s brojnim biološki aktivnim sastojcima zdrave hrane. Izlučevina je posebnih žlijezda (hipofaringealnih i mandibularnih) koju pčele radilice (Apis mellifera L.) koriste za hranjenje matice i ličinki. Matična mliječ sadrži znatnu količinu proteina, slobodnih aminokiselina, lipida, vitamina i šećera. Njene su karakteristične sastavnice bioaktivne tvari, primjerice trans-10-hidroksi-2-decenska kiselina, antibakterijski proteini, i protein mase 350 kDa protein, nazvan apisin, koji stimulira proliferaciju ljudskih monocita. Matična mliječ pokazuje brojne fiziološke i farmakološke učinke u sisavaca, uključujući vazodilataciju i sniženje krvnog tlaka, sniženje vrijednosti kolesterola, usporavanje procesa starenja, antioksidativnu aktivnost, imunomodulacijski te protuupalni, antimikrobni, estrogenski, antiosteoporozni i protutumorski učinak. Ublažavanje simptoma menopauze također je jedan od povoljnih učinaka matične mliječi. Ovaj pregledni članak upućuje na molekularne mehanizme uključene u razvoj pojedinih poremećaja te na odnos između matične mliječi i raznovrsnih bolesti na temelju dosadašnjih rezultata različitih in vivo i in vitro istraživanja. Rad također opisuje tumačenja mogućih mehanizama višestrukih korisnih učinaka matične mliječi u borbi protiv starenja i komplikacija povezanih sa starenjem. Osim toga, navode se i preporuke o definiranju standarda kakvoće matične mliječi s obzirom na to da rezultati analize ovoga pčelinjega proizvoda upućuju na značajne razlike u sastavu i djelotvornosti svježih i dehidriranih uzoraka.

ISSN:
0004-1254
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other