Accesso libero

Cytotoxicity of Polyphenolic/Flavonoid Compounds in a Leukaemia Cell Culture

INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

Cita

Flavonoidne sastavnice propolisa biološki su aktivne tvari koje posjeduju antioksidativna, protutumorska, imunomodulacijska i protuupalna svojstva. Istražili smo citotoksično djelovanje polifenolnih spojeva (kvercetina, kavene kiseline, krizina, naringenina i naringina) na različite linije leukemijskih stanica (MOLT, JURKAT, HL-60, RAJI, U937). Stanice su inkubirane u mediju RPMI-1640 obogaćenom 10%-tnim fetalnim telećim serumom, pri temperaturi od 37 °C u atmosferi s 5% CO2, uz dodatak polifenolnih/flavonoidnih spojeva različitih koncentracija (100 μg mL-1, 50 μg mL-1, 25 μg mL-1 i/ili 12,5 μg mL-1). Utvrđeno je da citotoksičnost flavonoida ovisi o vrsti i koncentraciji; najjači citotoksični učinak imaju kvercetin te krizin i kavena kiselina. Krizin i/ili naringenin primijenjeni na U937 i HL-60-stanice stimuliraju proliferaciju stanica, što upućuje na bifazni učinak istraživanih spojeva na monocitne leukemijske stanice. Dobiveni rezultati upućuju na potrebu daljnjih istraživanja učinkovitosti flavonoida na molekularnoj razini.

ISSN:
0004-1254
Lingue:
Inglese, Slovenian
Frequenza di pubblicazione:
4 volte all'anno
Argomenti della rivista:
Medicine, Basic Medical Science, other