Accès libre

The connection between exertion and the prevalence of low back pain among hospital staff

   | 21 juin 2012
À propos de cet article

Citez

Teoretična izhodišča: Bolečina v križu se pogosteje pojavlja pri poklicnih skupinah, ki zahtevajo dvigovanje bremen in več splošnega fizičnega dela. Namen te raziskave je bil proučiti vpliv gibalne aktivnosti v povezavi s pojavnostjo in z obravnavo bolečine v križu pri zdravstvenem osebju.

Metoda: Raziskava temelji na raziskovalnem pristopu metaanalize. Raziskave, ki smo jih vključili v analizo, so bile objavljene v zadnjih 5 letih kot izvirni znanstveni članki v revijah, vključenih v mednarodne baze podatkov CINAHL®, ERIC in MEDLINE; obravnavale so vlogo gibalne aktivnosti pri pojavu bolečine v križu pri starostni skupini odraslih v zdravstvu (AS = 34,9 leta) z velikostjo vzorca 40 in več enot. Glede na začetna in končna vključitvena merila smo v analizo uvrstili 8 prispevkov.

Rezultati: Rezultati so pokazali 61,58-odstotno prisotnost bolečine v križu pri zdravstvenem osebju. Gibalna aktivnost je dejavnik, ki ima pomemben vpliv na pojavnost bolečine v križu pri zdravstvenem osebju. 62,5 % raziskav je potrdilo njen neposredno značilen pozitiven vpliv. Pomembni sta dve obliki gibalne aktivnosti: v prostem času in na delovnem mestu, ki delujeta sinergično.

Razprava in zaključek: Bolečino v križu pri zdravstvenem osebju lahko prepreči gibalna aktivnost, ki se izvaja redno, vsaj dvakrat tedensko, vodeno in vključuje aerobne vaje za dvig splošne telesne kondicije, vaje za moč mišic trupa in gibljivost hrbtnih mišic ter izobraževalne programe pravilne telesne drže, dvigovanj in prenosov pacienta na delovnem mestu. Za predpisovanje ustreznih gibalnih terapevtskih programov v procesu zdravljenja že prisotne bolečine v križu pa so potrebna nadaljnja raziskovanja.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine