Accès libre

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

   | 17 oct. 2008
À propos de cet article

Citez

Bazując na Obliczeniowej Mechanice Spawania (OMS) scharakteryzowano wzajemne oddziaływanie cieplno-mechaniczne w procesie spawania. Celem OMS jest rozszerzenie możliwości analizy: temperatury, naprężeń i odkształceń razem z ewolucją mikrostruktury w procesie spawania. W dalszej kolejności określono aktualny stan relacji pomiędzy modułami: cieplnym, mikrostrukturą i mechanicznym. Pozwoliło to ustalić metodykę badań spawalności materiałów i konstrukcji, opartą o metodę obliczeniową.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials