À propos de cet article

Citez

Produženjem očekivanog trajanja života osteoporoza je postala rastući problem u većini razvijenih zemalja svijeta. U radu se raspravlja o učestalosti, patogenezi, dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima liječenja osteoporoze u muškaraca. Svaki treći prijelom kuka događa se u muškaraca, a više od 11% muškaraca starijih od 50 godina doživi ovaj prijelom. Dijagnoza idiopatske osteoporoze primjenjuje se za muškarce mlađe od 60 godina u kojih nema drugih mogućih uzroka bolesti. U njih je niska mineralna gustoća kosti (BMD) najvećim dijelom posljedica niske vršne koštane mase. U oko 30% muškaraca nalazi se sekundarna osteoporoza, a involucijska osteoporoza nastaje u muškaraca starijih od 60 godina, kao rezultat smanjenja koncentracije testosterona i IGF-1. S obzirom na rezultate istraživanja koja su pokazala da vrijednost BMD-a u oba spola pruža slične informacije o riziku prijeloma, čini se da se postojeći kriteriji za dijagnozu osteoporoze u žena mogu iskoristiti i za muškarce. U liječenju, bisfosfonati i teriparatid dokazano i značajno povećavaju BMD u muškaraca. Primjena androgena pokazala se učinkovitom u muškaraca s hipogonadizmom, no opravdanost njihove primjene u eugonada još uvijek je predmet rasprava. Povećanjem znanja o metabolizmu kosti i koštanoj pregradnji u novije vrijeme otvorila su se vrata čitavom nizu molekula koje bi u budućnosti mogle postati temelj liječenja osteoporoze u muškaraca.

ISSN:
0004-1254
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other