Accès libre

Strošek In Učinkovitost Zdravljenja Shizofrenije Z Atipičnimi Antipsihotiki V Sloveniji: Raziskava Stroškovne Učinkovitosti / The Cost And Effects Of Atypical Antipsychotic Agents In Patients With Schizophrenia In Slovenia: A Cost Effectiveness Study

À propos de cet article

Citez

Uvod: Zdravljenje z atipičnimi antipsihotiki predstavlja najpomembnejši način zdravljenja bolnikov z akutno shizofrenijoin predstavlja veliki strošek. V Sloveniji nam primanjkuje raziskav stroškovne učinkovitosti atipičnih antipsihotikov,ki jih lahko uporabimo v klinični praksi.

Namen: Osnovni namen raziskave je bil primerjava stroškov in učinkovitosti petih atipičnih antipsihotikov z največjimtržnim deležem v letu 2011 v Sloveniji. V raziskavo smo vključili aripiprazol, kvetiapin, paliperidon, risperidon in olanzapin.

Metode: Ciljna populacija v raziskavi so bili slovenski bolniki z akutno shizofrenijo. Vsak izmed petih antipsihotikovpredstavlja glavno vejo odločitvenega drevesa. Terapevtska učinkovitost je bila določena kot verjetnost letne remisije.Ceno dnevnega zdravljenja s posameznim zdravilom smo pridobili iz podatkov tržnega deleža in prometa v letu2011, stroške mentalnega zdravstvenega varstva v Sloveniji pa smo pridobili iz podatkov Zavoda za zdravstvenozavarovanje Republike Slovenije. Raziskava je bila zasnovana z vidika plačnika, tj. Zavoda za zdravstvenozavarovanje Republike Slovenije.

Rezultati: Zdravljenje z risperidonom je najcenejše, najučinkovitejše pa z olanzapinom. Strategija zdravljenja zrisperidonom ima najmanjši kvocient med stroški in učinkovitostjo. Strategije zdravljenja z aripiprazolom, s kvetiapinomin paliperidonom so prevladujoče. Cene letnega zdravljenja so: 6.812 EUR za risperidon, 7.509 EUR za kvetiapin,7.295 EUR za olanzapin, 8.229 EUR za aripiprazol in 8.044 EUR za paliperidon. Učinkovitosti, podane v deležuletne remisije, so: 0,605 - kvetiapin, 0,603 - aripiprazol, 0,671 - risperidon, 0,723 - olanzapin in 0,712 - paliperidon.

Sklep: Rezultati študije kažejo, da je najbolj stroškovno učinkovito zdravljenje akutneshizofrenije z risperidonom in olanzapinom

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine