Accès libre

The effects of simvastatin and fenofibrate on malondialdehyde and reduced glutathione concentrations in the plasma, liver, and brain of normolipidaemic and hyperlipidaemic rats

À propos de cet article

Citez

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti učinke različitih doza simvastatina i fenofibrata na malondialdehid (MDA) i reducirani glutation (GSH) u plazmi, jetri i mozgu mužjaka normolipidemičnih (Wistar) i hiperlipidemičnih (Zucker) štakora. Na prvim dvjema eksperimentalnim skupinama normolipidemičnih štakora simvastatin je primijenjen u dozama 10 ili 50 mg/kg dnevno, a fenofibrat na trećoj i četvrtoj skupini u dozama od 30 i 50 mg/kg/dan. Prva eksperimentalna skupina hiperlipidemičnih štakora primala je simvastatin 50 mg/kg/dan, a druga fenofibrat 30 mg/kg/dan. Kontrolne skupine normolipidemičnih i hiperlipidemičnih štakora primale su fiziološku otopinu. Simvastatin, fenofibrat i fiziološka otopina primjenjivani su oralno tijekom tri tjedna. U plazmi i mozgu normolipidemičnih štakora simvastatin i fenofibrat pokazali su slične i o dozi neovisne učinke na koncentracije MDA i GSH. Općenito, MDA je bio smanjen, a koncentracija GSH bila je povećana. U hiperlipidemičnih štakora simvastatin nije utjecao na koncentraciju MDA i GSH, ali je prouzročio značajno smanjenje GSH u jetri. Fenofibrat je smanjio MDA u plazmi i jetri te povećao MDA u mozgu. U oba soja štakora fenofibrat je značajno smanjio koncentraciju GSH u jetri, vjerojatno zbog konjugacije GSH s nekim metabolitima fenofibrata. Prema našim rezultatima, simvastatin djeluje antioksidacijski samo u normolipidemičnih štakora, a antioksidacijski učinak fenofibrata prisutan je u oba soja.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other