À propos de cet article

Citez

Olanzapin je antipsihotik koji pripada grupi tienobenzodiazepina. Kao i drugi atipični antipsihotici, olanzapin je jak antagonist 5-HT2A serotoninskih receptora. Akutna trovanja olanzapinom su rijetka. Simptomi predoziranja uključuju duboki ili fluktuirajući poremećaj stanja svijesti s hipersalivacijom i miozom, kao i komu i smrt u slučaju ingestije velikih doza. Koncentracije olanzapina u serumu veće od 0,1 mg/L smatraju se toksičnima, a letalnima veće od 1 mg/L. U radu su prikazana akutna trovanja olanzapinom zabilježena u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja u Beogradu tijekom dvije godine. Koncentracije olanzapina u serumu pacijenata akutno otrovanih olanzapinom određene su pouzdanom metodom tekuće kromatografije s masenom spektrometrijom. Registriran je 61 pacijent s predoziranjem olanzapinom: u njih 34 koncentracije olanzapina bile su u terapijskom opsegu, a u njih 27 zabilježene su toksične koncentracije. Pet pacijenata imalo je koncentracije veće od letalnih, a zabilježen je i jedan smrtni ishod. Najčešći simptomi trovanja bili su hipotenzija, tahikardija i povećanje aktivnosti enzima kreatin kinaze. Nakon primjene nespecifičnog detoksikacijskog simptomatskog i potpornog liječenja svi pacijenti osim jednog su se potpuno oporavili.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other