Accès libre

Exposure to particulate matter: a brief review with a focus on cardiovascular effects, children, and research conducted in Turkey

À propos de cet article

Citez

Za izloženost lebdećim česticama (engl. particulate matter, krat. PM) u zraku iz okoliša već se dugo zna da je povezana sa štetnim djelovanjem na zdravlje. Danas se lebdeće čestice posvuda u svijetu smatraju sistemskim toksikantom koji ne oštećuje samo pluća. Brojna istraživanja, od onih in vitro do epidemioloških, upućuju na raznovrsne izravne i neizravne mehanizme toksičnosti lebdećih čestica koji su povezani s povećanim rizikom od bolesti srca i krvožilja, uključujući upalne odgovore, oksidacijski stres, promjene krvnoga tlaka, autonomnu regulaciju brzine srčanih otkucaja, supresiju endotelne vazodilatacije, trombogenezu, infarkt miokarda i fibrinolizu. Povrh ovih i drugih rizika za zdravlje, u razmatranjima o standardima kakvoće zraka trebaju se uzeti u obzir individualne razlike, stil života i ranjive populacijske skupine poput djece. U Turskoj se onečišćenje zraka u gradovima ističe kao izrazit okolišni problem, pa u ovom preglednom radu posvećujemo pažnju i trenutačnoj situaciji, postojećim istraživanjima i mjerama poduzetima u našoj zemlji.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other