À propos de cet article

Citez

Porast slučajeva muške neplodnosti tijekom posljednja dva desetljeća, vjerojatno i zbog izloženosti okolišnim čimbenicima, izazvao je značajan interes. Izvješća klinika za neplodnost pokazala su da kronične bolesti i nasljedni čimbenici ili neke zdravstvene smetnje mogu samo djelomično objasniti trenutačnu incidenciju muške neplodnosti. Životni okoliš i radna okolina mogu imati značajnu ulogu u izlaganju složenim smjesama spojeva s endokrinim djelovanjem (ED), koji su povezani s raznim poremećajima plodnosti. Cilj je ovoga preglednog rada dati uvid u trenutačno znanje o tipovima izloženosti koji mogu biti povezani s muškom neplodnošću. Naše se istraživanje oslanjalo na sustavnu pretragu PubMeda, Scopusa i Web of Sciencea za članke objavljene od siječnja 2000. do rujna 2020. Rezultati su pokazali da je za neke čimbenike dobro dokumentirana povezanost s muškom neplodnošću, što uključuje pušenje, neke fiziološke poremećaje te kronične bolesti poput pretilosti i dijabetesa, koji sami po sebi mogu odražavati životne navike i izloženost okolišu, posebice spojevima s ED-om poput ftalata, bisfenola, pesticida i protupožarnih zaštita. Međutim, broj studija o etiologiji muške neplodnosti još je uvijek premalen u usporedbi s veličinom zahvaćene populacije. Medicina rada tijekom sistematskih pregleda ne prikuplja podatke o muškoj neplodnosti premda su spojevi s ED-om prisutni u mnogim tehnološkim procesima.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other