Accès libre

Application of a new in situ calibration technique for gamma spectrometry and comparison of in situ and laboratory measurements

À propos de cet article

Citez

In situ gama-spektrometrija razvijena je u svrhu brzog mjerenja velikih površina tla nakon nuklearnih nesreća. Međutim, odgovarajuća kalibracija detektora za in situ mjerenja kompliciran je i dug proces. Računalni program InSiCal omogućuje njihovu brzu kalibraciju. Koristeći se InSiCal računalnim programom, dvama različitim kalibriranim HPGe detektorima usporedili smo kratka in situ mjerenja, kakva bi se očekivala u slučaju izvanrednoga događaja, s laboratorijskim mjerenjima uzoraka uzetih s istih lokacija. Naše je istraživanje pokazalo da in situ gama-spektrometrija uz primjenu InSiCal softvera daje relativno točne rezultate, ali su potrebna daljnja poboljšanja takve metode brzog mjerenja.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other