Accès libre

Carbamate group as structural motif in drugs: a review of carbamate derivatives used as therapeutic agents

À propos de cet article

Citez

Zbog svoje vrlo dobre kemijske i proteolitičke stabilnosti, sposobnosti prodiranja kroz stanične membrane i sličnosti s peptidnom vezom, derivati karbamata posljednjih godina sve više privlače pozornost medicinskih kemičara i dobivaju važniju ulogu u modernom načinu otkrivanja lijekova. Tako je u današnje vrijeme karbamatna skupina strukturni i funkcionalni element mnogih odobrenih lijekova, a mnogi se već i koriste kao lijekovi za liječenje raznih vrsta bolesti poput raka, epilepsije, hepatitisa C, infekcije HIV-om, Alzheimerove bolesti i mnogih drugih. U lijekovima, karbamatna skupina može biti važan dio molekule koji ima ulogu u interakciji lijek-meta ili je umetnuta u strukturu spoja kako bi se poboljšala biološka aktivnost temeljne molekule. U protulijekovima, karbamatna se skupina koristi uglavnom zbog mogućnosti smanjenja osjetljivosti spoja na metaboličke enzime, odnosno povećanja hidrolitičke stabilnosti samoga spoja. U ovom je radu dan ne samo kratki pregled karbamata koji se koriste kao lijekovi u raznim područjima primjene, kao i karbamata koji se koriste kao protulijekovi, nego i uvid u mehanizam djelovanja nekih od njih.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other