Accès libre

Soft nanotechnology: the potential of polyelectrolyte multilayers against E. coli adhesion to surfaces

À propos de cet article

Citez

Preprečevanje adhezije bakterij na površine je najbolj učinkovit način obvladovanja rasti biofilmov. Namen te raziskave je bil analizirati anti-adhezivni potencial 5 in 50 mmol/L polielektrolitskih plasti poli(alilamin hidroklorid)/poli(natrijev 4-stirensulfonat), poli(4-vinil-N-etilpiridin bromid/ poli(natrijev 4-stirensulfonat) in poli(4-vinil-N-izobutilpiridin bromid/ poli(natrijev 4-stirensulfonat) na bakterijo E. coli. Pet zaporednih plasti polielektrolitov je bilo sestavljenih na steklenih površinah in izpostavljenih bakterijski suspenziji. Rezultati kažejo, da 50 mmol/L poli(4-vinil-N-etilpiridin bromid/ poli(natrijev 4-stirensulfonat) najbolj učinkovito prepreči adhezijo bakterij 0,4 log bakt./mm2 (60 %), sledi mu poli(4-vinil-N-izobutilpiridin bromid/ poli(natrijev 4-stirensulfonat) 0,3 log bakt. mm-2 (47 %) in poli(alilamin hidroklorid)/ poli(natrijev 4-stirensulfonat) 0,2 log bakt. mm-2 (38 %). Ta raziskava dokazuje, da polieletrolitske plasti z kvartarne amino skupinami igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju adhezije bakterij in zato predstavljajo pomembno uporabo v živilski in farmacevtski industriji ter v medicini.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other