Accès libre

Chiral separation of beta-blockers by high-performance liquid chromatography and determination of bisoprolol enantiomers in surface waters

À propos de cet article

Citez

Beta-blokatori su kiralni spojevi s enantiomerima različite bioaktivnosti, dakle, dok je jedan enantiomer aktivan, drugi može biti neaktivan ili čak štetan za organizam. Zbog njihove visoke potrošnje i nepotpune razgradnje u pogonima za preradu otpadnih voda, postoji mogućnost da se pojave u prirodnim vodama i negativno utječu na vodene organizme. Stoga je u ovom radu razvijena kromatografska metoda za određivanje enantiomera beta-blokatora u prirodnim vodama. Metoda je testirana na pet beta-blokatora (acebutolol, atenolol, bisoprolol, labetalol i metoprolol) te validirana za enantiomere bisoprolola. Dobra enantioseparacija svih analiziranih beta-blokatora postignuta je na koloni Chirobiotic V sastava mobilne faze metanol/octena kiselina/trietilamin (100:0,2:0,15 v/v/v) pri protoku od 0,5 mL/min i temperaturi od 45 °C. Metodom je postignuta dobra linearnost u području od 0,075 μg/mL do 5 μg/mL s dobrim analitičkim povratom. Granice detekcije pojedinih enantiomera bisoprolola bile su 0,025 μg/mL i 0,026 μg/mL, a granice kvantifikacije 0,075 μg/ mL za oba enantiomera. Unatoč ograničenjima metode, pokazala se kao obećavajuća metoda analize enantiomera bisoprolola u površinskim vodama. Daljnja istraživanja mogla bi se izvoditi na otpadnim vodama, gdje bi koncentracije enantiomera mogle biti više. Također, korištenjem osjetljivije metode, primjerice vezanoga sustava tekućinske kromatografije i tandemne spektrometrije masa, te korištenjem amonijeva acetata kao aditiva mobilnoj fazi umjesto octene kiseline i trietilamina, mogle bi se postići znatno niže granice detekcije i kvantifikacije.

eISSN:
1848-6312
Langues:
Anglais, Slovenian
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Medicine, Basic Medical Science, other