Acceso abierto

Assessment of the health condition of flood forests in the river Danube inundation area, section Dobrohošt - Sap using aerial photos


Cite

V práci zhodnocujeme zdravotný stav lužných lesov ovplyvnených prevádzkou vodného diela Gabčíkovo v inundácii Dunaja v úseku Dobrohošť - Sap z multispektrálnych leteckých snímok z roku 2008. Ďalej sumarizujeme výsledky z jednotlivých snímkovaní z rokov 1996, 1999, 2002 a 2005. Ako indikátory zdravotného stavu využívame defoliáciu a výskyt silne poškodených stromov a suchárov v porastoch. Na základe zhodnotenia oboch indikátorov konštatujeme, že realizovaním hydrotechnických úprav s prehrádzkovaním ramennej sústavy sú zabezpečené vhodné podmienky predovšetkým pre lužné lesné spoločenstvá prechodných a tvrdých luhov, ktoré plošne v záujmovom území dominujú a ktorých zdravotný stav dlhodobo hodnotíme ako veľmi dobrý. V 64 porastoch o celkovej výmere 334 ha sledujeme zvýšený výskyt suchárov. Najpostihnutejšie sú vekovo staršie spoločenstvá mäkkých luhov.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other