Acceso abierto

Zastosowanie Metody Nakładania Obrazów do Oceny Mikronierówności Powierzchi W Ruchu

   | 17 oct 2008

Cite

W referacie przedstawiono jedną z komputerowych metod przetwarzania obrazów ruchomych, określaną angielskim terminem image stacking, co oznacza nakładanie obrazów, przeznaczoną do oceny mikronierówności powierzchni. W badaniach wykorzystano ruchome obrazy kątowego rozkładu natężenia światła rozproszonego uzyskane w wyniku odbicia wiązki światła laserowego o długości fali λ = 635 nm padającej równolegle i prostopadle do śladów obróbki pod kątem 50°. Badano powierzchnię wałka polerowanego (Ra = 0,04 μm) obracającego się z prędkością obrotową nw = 685 obr/min. Obrazy przetwarzano za pomocą oprogramowania RegiStax wydzielając pojedyncze klatki sekwencji video, pozycjonując je i nakładając, a uzyskany obraz wynikowy poddawano dodatkowo filtrowaniu za pomocą filtrów falkowych. Analizę uzyskanych obrazów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Image-Pro® Plus wyznaczając parametry geometryczne charakteryzujące oceniane obrazy.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials