Acceso abierto

Professor Karol Latowski – plant taxonomist, carpologist and geobotanist


Cite

Kowal T., Latowski K., Macher Z. & Pic S. 1969. Anatomiczne cechy diagnostyczne leczniczych i trujących gatunków rodzaju Anthriscus Pers. Annales Pharmaceutici 7: 39-59.Search in Google Scholar

Kowal T., Latowski K. & Macher Z. 1971. Anatomiczne cechy diagnostyczne krajowych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Annales Pharmaceutici 9: 57-79.Search in Google Scholar

Kowal T. & Latowski K. 1973. Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców wybranych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. PTPN Prace Kom. Biol. PTPN 35(7): 1-31.Search in Google Scholar

Latowski K. 1975. Badania nad morfologią i anatomią owoców i nasion środkowo-europejskich gatunków rodzaju Erysimum L. Monogr. Botanicae 49: 5-78.10.5586/mb.1975.003Search in Google Scholar

Latowski K. 1978a. Aegilops cylindrica Host, nowy gatunek trawy dla flory synantropijnej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24(3): 358-362.Search in Google Scholar

Latowski K., Kortus M. & Kowalewski Z. 1978b. Rola kardenolidów w ocenie chemotaksonomicznej niektórych gatunków z rodzaju Erysimum, Cheiranthus i Sisymbrium. Fragm. Flor. Geobot. 25(2): 261-267.Search in Google Scholar

Latowski K., Szmajda P. & Żukowski W. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 31: 65-88.Search in Google Scholar

Latowski K. 1981a. Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 23, 105 pp. Poznań. Search in Google Scholar

Żukowski W., Latowski K. & Klimko M. 1981b. A Comparision of Maritime and Inland of Glaux maritima L. Populations. Fragm. Flor. Geobot. 27(3): 485-499.Search in Google Scholar

Latowski K. & Hantz J. 1984a. Oxalis dillenii Jacq. - New Species for the Synantropic Flora of Bulgaria. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 549-563.Search in Google Scholar

Żukowski W., Latowski K., Ninova D., Popova M., Cesmedzijev I. & Kuzmanov B. 1984b. Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determined by population analysis. Fragm. Flor. Geobot. 28(3): 341-362. Search in Google Scholar

Latowski K. 1985a. Rodzaj Erysimum L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 4: 149-159. PWN, Warszawa-Kraków.Search in Google Scholar

Latowski K. 1985b. Rodzaj Lepidium L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 4: 253-263. PWN, Warszawa-Kraków.Search in Google Scholar

Latowski K. & Żukowski W. 1985c. Anatomical characteristic of Puccinellia distans (L.) Parl. in natural and synantropic habitats. Bulletin Soc. Amis Sci. Lett. Ser. D, Sciencies Biologiques PWN, 25: 107-114. Warszawa-Poznań.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1985d. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 36: 21-34.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad Jez. Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 69-76.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1988a. Apium nodiflorum (L.) Lag. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 280-284.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. & Chmiel J. 1988b. Apium repens (Jacq.) Lag. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 284-290.Search in Google Scholar

Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1988c. Pilularia globulifera L. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 441-446.Search in Google Scholar

Latowski K., Zając A. & Zając M. 1988d. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 416-421.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Chmiel J. & Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 40: 107-120.Search in Google Scholar

Latowski K. 1994a. Obserwacje nad biologią tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss. In: S. Grzesiuk (ed.). Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych, pp. 133-139. Wyd. ART w Olsztynie, Olsztyn-Bęsia.Search in Google Scholar

Latowski K. 1994b. Geographical-Historical status of Viola odorata L. in north-west Poland. In: S. Mochnacký & A. Terpó (eds.). Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proc. of International Conference, Satoraljauhely 22-26 August 1994, pp. 67-74. Olimpia Press, Košice.Search in Google Scholar

Jackowiak B., Chmiel J. & Latowski K. 1994c. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 43: 105-124.Search in Google Scholar

Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. & Chmiel J. 1995. naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 4: 1-229. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Jackowiak B. & Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 5: 1-112. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Latowski K. 1998a. Przemiany składu gatunkowego flory segetalnej Wielkopolski w XX wieku - próba analizy porównawczej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica 13: 73-82.Search in Google Scholar

Latowski K. 1998b. Vascular Plants at the Railway Stations of the Town of Plovdiv (Bulgaria). Thaiszia, Suppl. pp. 27-37. J., Jackowiak B. & Latowski K. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland). . Bull. Poznań 37(2): 205-233.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 11: 1-91. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Latowski K. 2003. Development of the contemporary carpology against the system of magnoliophyta. Genus, Supplement, pp. 43-49.Search in Google Scholar

Latowski K. 2004. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew-Luboń. Morena 11: 61-84.Search in Google Scholar

Latowski K. 2005a. Expansion Rumex confertus Willd. on the railway grounds in Poland. In: S. L. Mosyakin & M. V. Shevera (eds.). V International Conference Anthropizationand Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, pp. 114-120. M. G. Kholodny Institute of Botany NAS, Kiev.Search in Google Scholar

Latowski K. 2005b. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. II. Skład i właściwości na odcinku Osowa Góra-Puszczykowo. Morena 12: 19-37.Search in Google Scholar

Latowski K. 2005c Ecological-biological reasons and sources of the invasive propensity of Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poaceae). Thaiszia 15(1): 143-152.Search in Google Scholar

Rostański K. & Latowski K. 2005d. Oenothera coronifera Renner (Onagraceae) a new species in the vascular plant of Poland. Thaiszia 15(1): 143-152.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 16: 1-104.Search in Google Scholar

Latowski K. & Jackowiak B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 18: 1-130. Wyd. Kontekst.Search in Google Scholar

Paczoski J. 2008. (Latowski K. ed.). Flora Chersonszczyzny, vol. II, 505 pp. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Taksonomii Roślin.Search in Google Scholar

Paczoski J. 2012. (Latowski K. ed.). Rozważania o sieci powiązań w świecie roślin. 352 pp. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Search in Google Scholar

eISSN:
1897-2810
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Life Sciences, Zoology, Ecology