Acceso abierto

Prenatal and perinatal phthalate exposure is associated with sex-dependent changes in hippocampal miR-15b-5p and miR-34a-5p expression and changes in testicular morphology in rat offspring


Cite

Mikroribonukleinske kiseline (miRNA) velika su skupina nekodirajućih nukleinskih kiselina, obično dugih 20 – 22 nt, koje se vežu za regulacijske dijelove glasničke RNA (mRNA) i inhibiraju ekspresiju gena. Aktivnost genoma usto reguliraju i hormoni. Endokrini disruptori, poput onih iz skupine ftalata, oponašaju ili sprječavaju djelovanje hormona, a naše je ranije istraživanje upozorilo na dugoročni pad razina testosterona u mladunaca štakora izloženih mješavini triju ftalata in utero i nakon poroda. Ti su učinci zamijećeni i na razini ponašanja. Cilj je ovog novog ispitivanja bio rasvijetliti te prijašnje rezultate tako što smo u njemu usporedili morfologiju tkiva testisa kontrolne i skupine izložene ftalatima te istražili moguće stalne promjene i razlike između spolova u ekspresiji dviju miRNA u hipokampusu – miR-15b-5p i miR-34a-5p – koji sudjeluju u transkripciji gena odgovornih za steroidogenezu. Histološki utvrđene promjene u tkivu testisa izloženih mužjaka u odnosu na kontrolu potvrdile su morfološku pozadinu pada razina testosterona iz ranijeg ispitivanja. Na razini miRNA uočene su značajnije promjene u izloženih ženki nego u mužjaka, no ne možemo povezati te učinke s ranije zamijećenim promjenama u ponašanju.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other