Cite

Slijev rijeke Tapajós u amazonskom području u Brazilu jedno je od najaktivnijih područja iskopavanja zlata na svijetu. U ovoj smo studiji procijenili navike konzumiranja ribe i razinu izloženosti metil-živi u 110 stanovnica Itaitube u peripartumu mjerenjem ukupne koncentracije žive u kosi (THg). Osim toga, istražili smo sezonske razlike u koncentracijama žive u dvjema najčešćim vrstama konzumnih piscivornih riba: tucunaré (Cichla spp.) i pescada (Plagioscion squamosissimus). U tih je ribljih vrsta THg tijekom sušne sezone iznosio 0,62±0,07 mg/kg za Cichla spp. te 0,73±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Tijekom kišne sezone koncentracija THg bila je 0,39±0,04 mg/kg za Cichla spp. i 0,84±0,08 mg/kg za P. squamosissimus. Sudionice su izjavile da su konzumirale Cichla spp. (44 %) i P. squamosissimus (67 %). Srednja koncentracija THg izmjerena u kosi bila je 1,6±0,2 mg/kg±std. Prosječna koncentracija THg u kosi bila je viša od referentne doze Američke agencije za zaštitu okoliša (krat. US EPA) koja iznosi 1 mg/kg, a čak u 48 % sudionica izmjerena je viša koncentracija. Također, srednja vrijednost koncentracija THg u ribi bila je iznad sigurnosne granice (0,5 mg/kg) za P. squamosissimus i tijekom sušne i kišne sezone, a za Cichla spp. samo tijekom sušne sezone. Rezultati istraživanja pokazuju da bi trudnice trebale izbjegavati konzumaciju ovih piscivornih ribljih vrsta. Stoga je razvidna potreba za redovitim programom praćenja razine žive na tom području.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other