Acceso abierto

Malaria among Croatian seafarers between 2004 and 2014: evaluation of chemoprophylaxis use and occupational disease reporting


Cite

U Hrvatskoj je malarija iskorijenjena 1964. godine, a u sljedećim godinama importirano je oko deset slučajeva godišnje, najčešće se radilo o hrvatskim radnicima migrantima, posebice pomorcima. Oko 80 % registriranih slučajeva zarazilo se u Africi zbog nepravilne primjene kemoprofilakse. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi incidenciju malarije hrvatskih pomoraca od 2004. do 2014. godine, istražiti jesu li pravilno uzimali kemoprofilaksu te je li im malarija priznata kao profesionalna bolest. Da bismo odgovorili na ta pitanja, analizirali smo epidemiološku anketu Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, koju su ispunili pacijenti, te smo pregledali epidemiološka izvješća i nacionalni Registar profesionalnih bolesti. U promatranom razdoblju ukupno su 102 osobe oboljele od malarije, od kojih je 25 pomoraca. Sedamnaest pomoraca nije uzimalo kemoprofilaksu uopće, a osam ih je uzimalo, ali ne prema uputama. Također, nikomu od njih malarija nije priznata kao profesionalna bolest prema hrvatskom zakonodavstvu niti ima informacija jesu li svoja prava ostvarili na bilo koji drugi način. Sve to jasno upućuje na zaključak da pomorci i njihovi poslodavci trebaju biti bolje informirani o dobrobitima preventivnih mjera i o svojim radnim pravima.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other