Acceso abierto

How improvements in monitoring and safety practices lowered airborne formaldehyde concentrations at an Italian university hospital: a summary of 20 years of experience


Cite

Posljednja dva desetljeća bila su iznimno važna za procjenu izloženosti formaldehidu (FA) u zraku u zdravstvenim ustanovama zahvaljujući promjenama u preporučenim maksimalnim i referentnim vrijednostima, definiciji njegove kancerogenosti i novim metodama mjerenja/praćenja. Cilj je ovog istraživanja bio analizirati dvadeset godina (1999. – 2000.) iskustva u automatskom, kontinuiranom mjerenju razina FA-a u laboratoriju za patologiju i operacijskim dvoranama talijanske sveučilišne bolnice Careggi u Firenzi. Tijekom tih dvadeset godina bolnica je postupno poboljšavala metode praćenja razina FA-a i osoblja izloženoga najvećem riziku, analitičke metode detekcije i strategije uzorkovanja koje su bile popraćene promjenama u odgovarajućim postupcima i organizaciji rada. Nakon usvajanja novih postupaka zaštite na radu 2019., uključujući i zatvoreni sustav rukovanja spremnicima i sustav vakuumskoga zatvaranja, razine FA-a u 94 % izmjera bile su niže od 16 μg/m3, a samo 6 % izmjera kretalo se u rasponu od 21 do 75 μg/m3. Omjer izmjerenih razina prostornih i osobnih skupljača uzoraka u ispitanim scenarijima kretao se od 0,9 do 1,0, bez obzira na to je li posrijedi kratkoročno ili dugoročno mjerenje. Mjerenje osobnim mjeračima dodatno je pojednostavljeno novom radnom stanicom u obliku ergonomskoga radnog stolca, koji u sebi objedinjuje različite sustave praćenja i osobne mjerače. Nisu zaostala ni poboljšanja u prostornom mjerenju, budući da je uveden novi fotoakustični uređaj za kontinuirano mjerenje u stvarnom vremenu. U tih 20 godina izloženost FA-u drastično se smanjila, što je popraćeno poboljšanom organizacijom obrade histoloških uzoraka i zaštite na radu. Radnu stanicu u obliku ergonomskoga stolca svakako preporučujemo zbog velikog kapaciteta protoka za probirno mjerenje, značajnih ušteda i mogućnosti daljinskog upravljanja.

eISSN:
1848-6312
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other