Cite

Radioterapija megavoltnim snopovima fotona linearnog akceleratora oblik je lokalnog onkološkog liječenja. Njezin je cilj predati propisanu apsorbiranu dozu ciljnom volumenu, uz što nižu dozu okolnomu zdravom tkivu. Proces se sastoji od niza koraka u kojima sudjeluje tim stručnjaka iz različitih područja. Veliki broj postupaka i ljudi uključenih u radioterapijski proces, nepouzdanosti uređaja te pomaci bolesnika i unutrašnjih organa tijekom terapije mogu uzrokovati odstupanja između planirane i stvarne raspodjele doze. U ovom radu procijenili smo utjecaj pogreške položaja bolesnika tijekom terapije na raspodjelu doze, te na veličine koje služe za procjenu kvalitete plana.

Pogreške u položaju bolesnika ispitane su u skupini od 35 bolesnika. Te smo pogreške simulirali na pet bolesnika, koristeći se 3D programom za planiranje XiO (CMS Inc., St. Louis, MO, Elekta). Ispitali smo razlike u raspodjeli doze između planiranog i stvarnog položaja. Dodatno, utjecaj pogrešaka na odabir plana zračenja provjerili smo analizirajući promjene u dozno-volumnom histogramu (DVH), pokrivenost planiranog volumena (engl. PTV conformity index, CIPTV) i jednoličnost raspodjele doze u ciljnom volumenu (engl. homogeneity index, HI).

Simulacije pokazuju da promjene u položaju bolesnika mogu uzrokovati značajne razlike između planirane i stvarne raspodjele doze. Kod nekih bolesnika ako se ne korigiraju pogreške, CIPTV postaje manji od 97% što znači da plan više nije prihvatljiv za zračenje. Iznenađuje da HI nije ovisan o pomacima bolesnika kao CIPTV.

Rezultati pokazuju potrebu za smanjenjem pogrešaka, što se može postići provođenjem kontrole kvalitete u radioterapiji.

ISSN:
0004-1254
Idiomas:
Inglés, Slovenian
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Medicine, Basic Medical Science, other