Uneingeschränkter Zugang

The effects of labour, citizenship and family status on the unequal treatment in health insurance

   | 25. Dez. 2011

Zitieren

Uvod: Pravica do zdravstvenega varstva je človekova pravica, ki naj bi zaradi svoje univerzalnosti posamezniku pripadla neodvisno od osebnih okoliščin. Pri zakonodajni konkretizaciji različni sistemi določijo različna merila za dostopnost in financiranje te pravice, pri čemer se vsakokratne družbene prioritete kažejo pri vključevanju in izključevanju upravičencev do zdravstvenih storitev glede na njihov pravni status.

Metode: Prispevek temelji na analizi in interpretaciji primarnih in sekundarnih virov, zlasti notranjih in mednarodnih pravnih virov s področja ustavnega varstva pravice do zdravja, zdravstvenega varstva in zavarovanja, delovnih in družinskih razmerij ter prava tujcev.

Rezultati: Ker je uživanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja odvisno od delovnopravnega položaja, državljanskega statusa in od družinskih razmerij, so uporabniki zdravstvenega varstva neenako obravnavani. Zakonodaja predpostavlja, da se delo opravlja v obliki delovnega razmerja, a v sodobnem času so vse pogostejše atipične oblike dela, zato so pravice iz zdravstvenega zavarovanja osebam v enakih dejanskih in različnih pravnih položajih dostopne pod neenakimi pogoji. Pravice oseb, ki niso zavarovane na osnovi delovnopravnega statusa, se subsidiarno vežejo na razmerja v družini, zato je njihovo uveljavljanje odvisno tudi od tega, ali je oseba v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, istospolni partnerski skupnosti ali samska. Nenazadnje na pravico do zdravstvenega zavarovanja vpliva tudi državljanstvo in različne oblike tujskosti.

Zaključek: Kljub izhodišču o univerzalni vključenosti vseh prebivalcev v zdravstveno zavarovanje, vedno večje število prebivalcev ostaja brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Med njimi so najbolj ranljivi tujci brez stalnega prebivališča, samozaposlene osebe in njihovi družinski člani, registrirani in neregistrirani istospolni partnerji, samski ter otroci v reorganiziranih družinah.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Klinische Medizin, Hygiene- und Umweltmedizin