Uneingeschränkter Zugang

An assessment of lead exposure among children attending kindergartens in Celje

   | 21. Apr. 2011

Zitieren

Izhodišče: Z raziskavo smo želeli oceniti, kolikšnemu zdravstvenemu tveganju so zaradi prisotnosti povečane vsebnosti svinca v okolju izpostavljeni otroci, ki obiskujejo vrtce v Celju. Posebej smo želeli opredeliti dejanske sprejete količine svinca in oceniti delež, ki se absorbira v telo.

Metode: Ocena izpostavljenosti svincu temelji na metodi posrednega ocenjevanja izpostavljenosti preko zraka, vode, hrane in tal. Pri izračunu sprejetega odmerka smo upoštevali tudi dejavnike absorpcije, v primeru prahu in prsti pa tudi biološko dostopnost svinca.

Rezultati: Vnos svinca preko hrane, vode, zraka in mivke (prahu, prsti) v Celju dosega 20,5 % začasno dopustnega tedenskega vnosa (angl. Provisional Tolerable Weekly Intake, PTWI), ki je ob upoštevanju najslabšega možnega scenarija za otroka, težkega 20 kg, 500 μg.

Zaključek: Rezultati opravljene raziskave kažejo, da zaradi igranja na igriščih vrtcev v Celju ne prihaja do povečanega tveganja za zdravje otrok. S tehničnimi ukrepi je potrebno zmanjšati izpostavljenost otrok svincu, ki je v tleh in v prahu, ter preprečiti nadaljnje onesnaževanje elementov okolja.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Klinische Medizin, Hygiene- und Umweltmedizin