Uneingeschränkter Zugang

Implementing new clinical pharmacy services parallel to the introduction of centralized preparation of anti-cancer drugs


Zitieren

Uvod: Protitumorska zdravila uvrščamo med zdravila z velikim tveganjem. Pri zagotavljanju kakovosti, varnosti in učinkovitosti uporabe protitumorskih zdravil vloga farmacevta ne sme biti omejena le na njihovo pripravo. S prispevkom želimo predstaviti vpeljavo farmacevtske storitve pregled predpisa kemoterapije v klinično prakso in z analizo zabeleženih ukrepov prikazati njene koristi.

Metode: Raziskava je potekala v Bolnišnici Golnik KOPA, kjer protitumorska zdravila pripravljajo centralizirano. Uporabili so metode za vpeljavo storitve pregled predpisa kemoterapije. Po njeni vpeljavi so farmacevti leta 2009 v petmesečnem obdobju beležili ukrepe med njenim izvajanjem in jih analizirali.

Rezultati: Pregled predpisa kemoterapije s strani farmacevta smo vpeljali v rutinsko klinično prakso in ob tem opredelili njegove naloge in dolžnosti. V opazovanem obdobju je bilo vključenih 506 naročil kemoterapije, pri njihovem pregledu pa je pet farmacevtov zabeležilo 211 ukrepov. Velik delež ukrepov dokazuje, da je vpeljana storitev koristna. Ukrepi so vključevali protitumorska zdravila (31 %), antiemetike (41 %) in druga zdravila v podpornem zdravljenju (12 %). Do neskladij je prišlo pri kategorijah »odmerek in režim odmerjanja« (64 %), »izbira zdravila« (21 %) in »administrativna« kategorija (14 %). Najbolj pogoste kategorije in podkategorije z zaznanimi neskladji kažejo, katera področja je potrebno izboljšati. Zdravniki so uresničili večino predlaganih ukrepov (76 %), kar potrjuje potrebo in smiselnost predlaganih intervencij tudi z zdravniškega zornega kota. Zbrani podatki zaenkrat ne vsebujejo informacij o kliničnem pomenu predlaganih uresničenih in neuresničenih ukrepov za bolnikovo zdravstveno oskrbo.

Zaključek: Velik delež intervencij, opisan v tej študiji, potrjuje, kako pomembno je, da v onkološko dejavnost vključimo farmacevtova klinična znanja, da bi zagotavili visoko kakovost njenih storitev.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Klinische Medizin, Hygiene- und Umweltmedizin