Uneingeschränkter Zugang

Cena Dokładności Tytanowych Odlewów Endoprotez


Zitieren

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z wpływem technologii wytwarzania odlewów precyzyjnych na dokładność wymiarową i jakość powierzchni endoprotez tytanowych. Przedstawiony został szczegółowo cykl otrzymywania odlewanych endoprotez obejmujący: obrazowanie kliniczne pacjenta poprzez tomografię komputerową, modelowanie geometryczne - wytwarzanie modeli fizycznych metodą stereolitografii oraz wykonanie modeli woskowych oraz form ceramicznych i odlewów tytanowych. Cykl ten przedstawiono na przykładzie endoprotezy kości żuchwy. Wykonane badania obejmują ocenę dokładności wymiarowej oraz analizę makro- i mikrogeometrii powierzchni odlewów.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Materialwissenschaft, Funktionelle und Intelligente Materialien