Zitieren

Kortizon u slini snažno je povezan sa serumskim kortizolom, a kako je manje invazivno mjeriti kortizon u slini nego serumski kortizol te ga je lakše mjeriti nego kortizol u slini jer su mu koncentracije niske, htjeli smo usporediti koncentracije kortizona i kortizola kao biljega stresne reakcije izazvane bukom. U istraživanju su sudjelovala 104 ispitanika u dobi od 19 do 30 godina, od kojih je 50 izloženo buci ≥85 dB(A) na radnome mjestu, a 54 su neizloženi kontrolni studenti. Svi su sudionici prouzročili svoju slinu sintetičkim nosačima Salivette® Cortisol tijekom triju uzastopnih radnih dana, odmah nakon jutarnjeg buđenja. Koncentracije kortizona i kortizola u slini bile su određene tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti. Također, sudionici su ispunili Ljestvicu doživljenog stresa (PSS-10), a izloženi i upitnik Health and Safety Executive (HSE) o psihosocijalnim rizicima na radnome mjestu. Izloženi sudionici imali su značajno više koncentracije kortizona (P<0,001) i kortizola (P<0,001) nego kontrolni, te je korelacija između koncentracija kortizona i kortizola u izloženih sudionika bila jaka (ϱ=0,692, P<0,001), što upućuje na to da određivanje kortizona u slini može zamijeniti određivanje kortizola u slini, i to kao pouzdanija metoda od određivanja kortizola u slini te kao manje invazivna od određivanja serumskoga kortizola. Razina doživljenog stresa određena ljestvicom u izloženih sudionika nije se značajno razlikovala od razine stresa u kontrolnih sudionika, ali je bila negativno povezana s koncentracijama kortizona, što je suprotno našim očekivanjima te otvara nova pitanja.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere