Uneingeschränkter Zugang

The relationship between the burnout syndrome and academic success of medical students: a cross-sectional study


Zitieren

Sindrom izgaranja može negativno utjecati na akademski uspjeh, ali nema mnogo istraživanja povezanosti akademskog uspjeha i izgaranja u studenata medicine. Svrha našeg istraživanja bila je procijeniti ne samo prevalenciju visokog rizika od sindroma izgaranja nego i povezanost s akademskim uspjehom (prosjek ocjena) u 760 redovitih studenata medicine koji su odgovorili na upitnike (postotak odaziva = 90,9 %). Statistička procjena provedena je logističkom regresijskom analizom, omjerom izgleda (OR) i odgovarajućim 95-postotnim intervalom pouzdanosti (95 % CI). Značajan neovisni prediktor visokog rizika od izgaranja u studenata medicine s nižim prosjekom ocjena bio je muški spol (prilagođeni OR=2,44; 95 % CI=0,14–5,23; P=0,022). Korištenje sedativa bilo je povezano s visokim rizikom od izgaranja među studentima medicine s višim prosjekom ocjena (prilagođeni OR=6,44; 95% CI=1,80–22,99; P=0,004).

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere