Uneingeschränkter Zugang

The effects of simvastatin and fenofibrate on malondialdehyde and reduced glutathione concentrations in the plasma, liver, and brain of normolipidaemic and hyperlipidaemic rats


Zitieren

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti učinke različitih doza simvastatina i fenofibrata na malondialdehid (MDA) i reducirani glutation (GSH) u plazmi, jetri i mozgu mužjaka normolipidemičnih (Wistar) i hiperlipidemičnih (Zucker) štakora. Na prvim dvjema eksperimentalnim skupinama normolipidemičnih štakora simvastatin je primijenjen u dozama 10 ili 50 mg/kg dnevno, a fenofibrat na trećoj i četvrtoj skupini u dozama od 30 i 50 mg/kg/dan. Prva eksperimentalna skupina hiperlipidemičnih štakora primala je simvastatin 50 mg/kg/dan, a druga fenofibrat 30 mg/kg/dan. Kontrolne skupine normolipidemičnih i hiperlipidemičnih štakora primale su fiziološku otopinu. Simvastatin, fenofibrat i fiziološka otopina primjenjivani su oralno tijekom tri tjedna. U plazmi i mozgu normolipidemičnih štakora simvastatin i fenofibrat pokazali su slične i o dozi neovisne učinke na koncentracije MDA i GSH. Općenito, MDA je bio smanjen, a koncentracija GSH bila je povećana. U hiperlipidemičnih štakora simvastatin nije utjecao na koncentraciju MDA i GSH, ali je prouzročio značajno smanjenje GSH u jetri. Fenofibrat je smanjio MDA u plazmi i jetri te povećao MDA u mozgu. U oba soja štakora fenofibrat je značajno smanjio koncentraciju GSH u jetri, vjerojatno zbog konjugacije GSH s nekim metabolitima fenofibrata. Prema našim rezultatima, simvastatin djeluje antioksidacijski samo u normolipidemičnih štakora, a antioksidacijski učinak fenofibrata prisutan je u oba soja.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere