Uneingeschränkter Zugang

Energy and emission properties of burley tobacco stalk briquettes and its combinations with other biomass as promising replacement for coal


Zitieren

Kao proizvođač duhana, Srbija raspolaže velikim količinama stabljika duhana koje ostaju nakon berbe listova. Jedna je od opcija za ovu vrstu biomase njezino izgaranje, ali se ono ne promiče u Srbiji jer još uvijek nisu istraženi njezini produkti izgaranja. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi elementarni sastav, sadržaj pepela i nikotina, ogrjevnu vrijednost i sastav plinovitih produkata pri izgaranju briketa od duhanskih stabljika i ustanoviti može li njihovo miješanje s drugim vrstama biomase, koje su dostupne u Srbiji, poboljšati njihov ekološki profil. Proizveli smo 11 različitih vrsta briketa: šest od čistih sirovina, uključujući stabljike berlej duhana, ostatke glava suncokreta, pšeničnu slamu, kukuruzni oklasak, sojinu slamu i bukovu piljevinu, a pet od mješavina stabljike duhana s ostalim navedenim sirovinama u odnosu 50:50. Utvrđeno je da svi briketi ispunjavaju ekološke kriterije u pogledu ograničenja emisije dušikova oksida (NOx), sumporova dioksida, ugljikova monoksida i ugljikova dioksida. Sadržaj nikotina u dimnim plinovima (<10 mg/kg) znatno je ispod maksimalne vrijednosti koju dopušta Europska unija. Prihvatljive su ogrjevne vrijednosti svih uzoraka biomase iako su ispod kriterija za specifikacije i klase čvrstih biogoriva (≥16,0 MJ/kg), osim za kukuruzni oklasak i bukovu piljevinu, kao i njihove mješavine sa stabljikama duhana. Naši nalazi stoga idu u prilog uporabi stabljika duhana kao održivoga biogoriva.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere