Uneingeschränkter Zugang

Cytotoxic activity of strawberry tree (Arbutus unedo L.) honey, its extract, and homogentisic acid on CAL 27, HepG2, and Caco-2 cell lines


Zitieren

Med obične planike (Arbutus unedo L.) (STH), poznat kao “gorki med”, tradicionalno se koristi u narodnoj medicini na sredozemnom području. Bez obzira na zemljopisno podrijetlo, obično ima vrlo visok udio fenolnih spojeva i snažan antioksidacijski kapacitet. Ipak, još uvijek se malo zna o učincima STH-a, njegova ekstrakta (STHE), kao i dominantnoga fenolnog spoja – homogentizinske kiseline (HGA) – na staničnoj razini. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi ukupni sadržaj fenola, antioksidacijski kapacitet metodom DPPH i FRAP u STH-u, proizvedenome u Hrvatskoj, te ispitati citotoksične i prooksidacijske učinke STH-a, STHE-a i HGA-e na tri ljudske stanične linije: karcinoma pločastih stanica jezika (CAL 27), hepatocelularnoga karcinoma jetre (HepG2) i adenokarcinoma epitela debelog crijeva (Caco-2). STH, STHE i HGA ispitani su u četirima koncentracijama (0,5–5× prosječni dnevni unos STH-a u ljudi) i tijekom 30 minuta te tijekom jednog i dva sata. Hrvatski STH imao je visok ukupan sadržaj fenola (1,67 g ekvivalenata galne kiseline po kg meda i snažan antioksidacijski kapacitet (2,96 mmol Trolox ekvivalenata po kg meda i 13,5 mmol Fe2+ po kg meda). Dobiveni rezultati ne pokazuju jasnu i dosljednu citotoksičnost, ovisno o vremenu ili koncentraciji, ni u jednoj staničnoj liniji. Razine reaktivnih kisikovih vrsta u svim trima tipovima stanica u gotovo svim vremenima izlaganja nisu bile značajno veće od kontrole. Najvažnije je zapažanje da ispitivane tvari imaju nisku citotoksičnost i visoku biokompatibilnost, bez obzira na koncentraciju, što je dobra polazna točka za daljnja istraživanja njihovih bioloških učinaka na drugim modelima.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere