Uneingeschränkter Zugang

Whey protein protects liver mitochondrial function against oxidative stress in rats exposed to acrolein


Zitieren

Akrolein je jedan od najtoksičnijih okolišnih onečišćivača, povezan s nepotpunim izgaranjem nafte i njezinih derivata, drva i plastike te s prženjem u ulju i pušenjem duhana, a uzrokuje oksidacijsko oštećenje DNA i mitohondrija. S obzirom na to da se malo zna o zaštitnom djelovanju bjelančevina iz sirutke protiv toksičnoga djelovanja akroleina u jetri, cilj je ovog istraživanja bio doznati više o tome putem oksidacijskoga stresa mitohondrija u jetri, razinâ enzima potrebnih za stanično disanje i Krebsova ciklusa te razinâ adenozin trifosfata (ATP). U tu smo svrhu štakore soja Sprague Dawley gavažom na usta izlagali samo akroleinu u dnevnoj dozi od 5 mg/kg tj. mase (u fiziološkoj otopini), samo bjelančevinama iz sirutke 200 mg/kg tj. mase (komercijalni proizvod, također u fiziološkoj otopini) ili njihovom kombinacijom šest dana u tjednu tijekom 30 dana. Kao što smo i očekivali, skupina koja je primala samo akrolein iskazala je pad razina glutationa te aktivnosti enzima zaduženih za antioksidaciju, lanac prijenosa elektrona i Krebsov ciklus (ciklus trikarboksilnih kiselina) te značajno povećanje lipidne peroksidacije i razina proteinskih karbonila u mitohondrijima. Kombinirana primjena s bjelančevinama iz sirutke ublažila je oksidacijski stres i poboljšala enzimsku aktivnost. Bjelančevine iz sirutke smanjile su toksično djelovanje akroleina na jetrene mitohondrije u štakora tako što su osnažile bioenergetske mehanizme i uklonile oksidacijski stres.

eISSN:
1848-6312
Sprachen:
Englisch, Slovenian
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Medizin, Vorklinische Medizin, Grundlagenmedizin, andere