1. bookVolume 14 (2017): Issue 14 (March 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-7779
First Published
30 Mar 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

PDCA cycle as a part of continuous improvement in the production company - a case study

Published Online: 28 Jan 2020
Volume & Issue: Volume 14 (2017) - Issue 14 (March 2017)
Page range: 19 - 22
Received: 14 Dec 2016
Accepted: 27 Feb 2017
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-7779
First Published
30 Mar 2018
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Bagiński J. 2004. Zarządzanie jakością. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.Search in Google Scholar

2. Borkowski S., 2012. Tradycyjne narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa.Search in Google Scholar

3. Franz J. K., Liker J. K. 2016. Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia jak osiągać znakomite wyniki dzięki strategii i operacyjnej doskonałości.Search in Google Scholar

4. Imai M. 2007. Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa.Search in Google Scholar

5. Jagusiak-Kocik M. 2014. Ensuring continuous improvement processes through standardization in the automotive company, Production Engineering Archives 1, vol.2, 12-15.10.30657/pea.2014.02.04Open DOISearch in Google Scholar

6. Jagusiak-Kocik M., Knop K. 2016. Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością i metody FMEA w przedsiębiorstwie produkującym konstrukcje spawane dla maszyn, Techniczne aspekty inżynierii produkcji. BIAŁY W., MAZUR M. (red.). Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa.10.30657/qpi.2016.04.05Search in Google Scholar

7. Kardas E. 2016. The assessment of quality of products using selected quality instruments, Production Engineering Archives 10, vol.1, 5-8.Search in Google Scholar

8. Krynke M., Jagusiak-Kocik M. 2016. Quantitative Determination of the Reasons of Errors Concerning Calculation of the Bearing Capacity of Slewing Bearings, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji z.3 (15), 87-96.Search in Google Scholar

9. Kiran D. R. 2016. Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Butterworth-Heinemann, Oxford, United Kingdom.Search in Google Scholar

10. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A. 2007. Metody i techniki zarządzania jakością. Wydawnictwo Quality Progress. Poznań.Search in Google Scholar

11. Praca Zbiorowa 2014. Systemy zarządzania przedsiębiorstwem - techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa.Search in Google Scholar

12. Ulewicz R., Nový F. 2013. Instruments of quality assurance to structural materials, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara 11.1, 23-28.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD