Open Access

Lead in drinking water in Slovene kindergartens and primary schools


Cite

Izhodišče: Namen dela je ugotoviti, kakšna je koncentracija svinca v pitni vodi v starejših slovenskih vrtcih in osnovnih šolah. Izpostavljenost svincu v zgodnjih fazah otrokovega razvoja lahko namreč povzroča trajne nevrološke in psihološke spremembe.

Metode: Da bi ugotovili, kolikšna je koncentracija svinca v pitni vodi, smo na pipah v vrtcu ali šoli, kjer pripravljajo hrano in pijačo, odvzeli 250 ml pitne vode, ki je v ceveh stala od 8 do 18 ur. Za določitev koncentracije svinca v vodi smo uporabili metodo ICP-MS, za merjenje prostega klora klorimeter, za določanje redoks potenciala in vrednosti pH pa instrument MultiLine P4 s kombinirano elektrodo SenTix ORP oziroma s kombinirano elektrodo SenTix 41-3 s temperaturno sondo.

Rezultati: Analiza vzorcev je pokazala, da je imelo od 39 vzorcev 6 vzorcev koncentracijo svinca nad mejno vrednostjo 10 μg/l, trije vzorci so imeli koncentracijo svinca na meji, to je 10 μg/l, pri dveh vzorcih pa je koncentracija svinca močno presegala mejno vrednost, saj je znašala 42 μg/l oz. 26 μg/l. Negativna odvisnost med vrednostjo pH in koncentracijo svinca v pitni vodi je zmerna in potrjuje domnevo, da je višja koncentracija posledica nižje vrednosti pH vode.

Razpravljanje: Raziskava opozarja na problematiko povečane koncentracije svinca v pitni vodi, s katero se spopadajo starejši vrtci in osnovne šole. Glede na to, da je bila koncentracija svinca po točenju vode v vseh primerih pod mejno vrednostjo 10 μg/l, je najučinkovitejši in najhitrejši ukrep za znižanje koncentracije svinca v pitni vodi nekajminutno točenje vode iz vseh tistih pip, kjer vodo uporabljajo za pitje in pripravo hrane. Za potrebe državnega monitoringa pitne vode je potrebno uveljaviti nov način odvzema vode za ugotavljanje koncentracije svinca, in sicer vzorčenje vode, ki je v ceveh stala vsaj 8 do 18 ur.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine