1. bookVolume 11 (2018): Issue 20 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Contribution of harmonious physical development exercises to increase bio-motor process at preschool children

Published Online: 28 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 11 (2018) - Issue 20 (September 2018)
Page range: 59 - 66
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6040
First Published
30 Jan 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Dragomir Ș., Barta A. (1995). Educația fizică, Manual pentru cl. a IX a, școli normale, Ed. Didactică și Pedagogică R.A.. București. 15-22.Search in Google Scholar

2. Dragnea A., Bota A. (1999). Teoria Activităţilor Motrice, Ed. Didactică Şi Pedagogică, Bucureşti. 73-75.Search in Google Scholar

3. Drăgulin Saitoc I. (1990). Exercițiul fizic în dezvoltarea armonioasă a copiilor, Ed. Sport - Turism, București. 5-25.Search in Google Scholar

4. Faur M-L. (2014). Teoria Educaţiei Fizice și Sportului, Ed. Mirton, Timişoara. 134-137.Search in Google Scholar

5. Faur M.-L., Benea R., Pantea C. 2011. Contribuţia jocurilor de mișcare la realizarea capacității coordinative la copii de 3-4 ani, Analele UVT - Seria EFS, no 13, 19-29.Search in Google Scholar

6. Golu F. (2010). Psihologia dezvoltării umane, Ed. Universitară, București. 140-145.Search in Google Scholar

7. Gonczi Raicu M., Nicolin M. (2002). Gimnastica, Ed. Mirton, Timişoara. 44-65.Search in Google Scholar

8. Ludu V. (1978). Îndemânarea şi metodica dezvoltării ei, Ed. Stadion, Bucureşti, 51-53.Search in Google Scholar

9. Scarlat E., Scarlat M.B. (2011). Tratat de Educaţie fizică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,111-121.Search in Google Scholar

10. Stoica M. (2001). Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova, 54-56.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD