Open Access

Work-Related stress factors in nurses at Slovenian hospitals – A cross-sectional study


Cite

Uvod

Raziskave, opravljene med zdravstvenimi delavci, so pokazale, da se zaposleni v zdravstvu pogosto srečujejo z različnimi stresorji, povezanimi s poklicnimi dejavnostmi, kar zmanjšuje učinkovitost dela. Cilj raziskave je bil ugotoviti stopnjo stresa medicinskih sester v bolnišnicah v Sloveniji in opredeliti dejavnike, povezane s stresom.

Metode

Metoda raziskovanja je bila presečna epidemiološka raziskava in modificiran standardiziran instrument »lestvica stresa med medicinskimi sestrami«. V vzorec je bilo vključenih 983 medicinskih sester iz 21 slovenskih bolnišnic. Raziskava je bila izvedena leta 2016.

Rezultati

Prisotnost stresa je opredelilo 56,5 % anketirancev (M (mediana) = 75). Prisotnost stresa in dejavniki stresa so lahko statistično pomembne posledice nezadovoljstva pri delu (p < 0,001), motečih dejavnikov na delovnem mestu (p < 0,001), nezmožnosti koriščenja prostih dni po delovnem vikendu (p = 0,003), krajšega delovnega časa (p = 0,009), dela za določen čas (p = 0,007) in števila delovnih nedelj v enem mesecu (p = 0,030).

Zaključek

Na stopnjo stresa in dejavnike stresa znatno vplivajo spremenljivke, ki odražajo organizacijo dela, kompetence in veščine vodenja v zdravstvu za delo z ljudmi. Rezultati odražajo potrebo, da menedžment zdravstvene nege in oblikovalci politike oblikujejo strategije za zagotavljanje kompetentnih zaposlenih, učinkovitosti organizacije in ustreznega delovnega okolja.

eISSN:
1854-2476
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine