1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Internet and Mobile Applications in Work Life and Private Life of Digital Marketers - Methodology of Research

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 111 - 116
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AOUIL B., SIEDLACZEK J., Osobowościowe determinanty dysfunkcjonalnego korzystania z Internetu wśród uczniów gimnazjum, liceum oraz studentów, In: Aouil B., Czerwiński K., Wosik-Kawala eds. Internet w psychologii, psychologia w Internecie. Toruń, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2011Search in Google Scholar

BRYMAN, A., Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration, in: Brannen J., Mixing Methods: Quantitative and Qualitative Research, Aldershot, Avebury, 1992Search in Google Scholar

DEMBIŃSKA A., OCHNIK D., Use of Internet and its Addictive risk among Polish students – comparative analysis over a seven year period, In: Polish Journal of Applied Psychology, vo. 12 (4), 201410.1515/pjap-2015-0021Search in Google Scholar

DENZIN N.K., The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, London 1970Search in Google Scholar

FLICK, U., Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo PWN, 2010Search in Google Scholar

GACKOWSKI, T. (red.), Metodologie badań medioznawczych, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014Search in Google Scholar

JEMIELNIAK, D., Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie, Wydawnictwo PWN, 2012Search in Google Scholar

JEMIELNIAK, D., Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo PWN, 2012Search in Google Scholar

MACIK, R. (2014). Ankiety internetowe w percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej [Web Surveys (Cawi) Perception by Marketing Professionals Classified as Cawi Users and Non-Users]. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 195. 125-139.Search in Google Scholar

MIŃSKI, R. (2017), Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych in: Przegląd Socjologii Jakościowej, XIII/2017 (3), 30-51Search in Google Scholar

NOWAK, S., Metodologia Badań Społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007Search in Google Scholar

YOUNG K.S. (1998). Internet addiction: The emergence of new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala/ dostęp: 11.10.201910.1089/cpb.1998.1.237Search in Google Scholar

https://www.internetstandard.pl/news/Metodologia-badania-Megapanel-PBI-Gemius-w-pytaniach-i-odpowied-ziach,77518.html dostęp: 11.10.2019Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD