1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Organisational Communication in the Age of Artificial Intelligence Development. Opportunities and Threats

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 62 - 68
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Organisational communication in the age of artificial intelligence (AI) development is an opportunity but also a challenge. Thanks to the changing media space and the development of technology, it is possible to automate work, increase the effectiveness and power of influence and distribution of content. However, they also raise questions concerning risks, ranging from those associated with the social area (reducing the number of jobs) to the ethics of communication and the ethics of the professional profession of public relations (still PR ethics or the AI ethics in PR). The article will outline the opportunities and concerns resulting from the use of AI in communication of an organisation.

GŁOMB K., JAKUBOWSKI M., KRAWCZYK A., KULISIEWICZ T., NOWAKOWSKI Z., ZŁOTNICKI A., GAJDEROWICZ T. (2019), KOMpetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030, Warszawa, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Fundacja Naukowa Evidence Institute.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2010), Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2013), Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2015), Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin SA.Search in Google Scholar

ŁASZCZYCA P. (2017) Człowiek i jego maszyny. Operatorzy i protezy, [in:] Filo-Sofija Nr 39 (2017/4/I, Z PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII (VI), s. 49-64.Search in Google Scholar

Gartner (2018), Gartner Says Self-Service Analytics and BI Users Will Produce More Analysis Than Data Scientists Will by 2019 [online: November 20, 2019], https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-01-25-gartner-says-self-service-analytics-and-bi-users-will-produce-more-analysis-than-data-scientists-will-by-2019.Search in Google Scholar

MSL & Publicis Sapient (2018), Powered by AI. Communications and Marketing in the Algorithm Age [online: September 9, 2018], https://mslgroup.com/insights-thought-leadership/powered-by-ai.Search in Google Scholar

Oxford Dictionary [online: March 7, 2019], https://www.lexico.com/en/definition/artificial_intelligence.Search in Google Scholar

Oracle (2019), Czym jest sztuczna inteligencja? [online: September 15, 2019], https://www.oracle.com/pl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html.Search in Google Scholar

McKinsley & Company (2018), Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce” [online: November 20, 2019], http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2018-Ramię-w-ramię-z-robotem-Raport-McKinsey.pdf.Search in Google Scholar

Ramaswamy S. (2017), How Companies Are Already Using AI [online: November 20, 2019], https://hbr.org/2017/04/how-companies-are-already-using-ai.Search in Google Scholar

Valin J. (2018), Humans still needed. An analysis of skills and tools in public relations [online: June 15, 2018], https://www.cipr.co.uk/sites/default/files/11497_CIPR_AIinPR_A4_v7.pdf.Search in Google Scholar

Żebruń K. (2019), Trendy w nowych technologiach - czy wszystkie nam się spodobają? [online: November 20, 2019], http://www.benchmark.pl/aktualnosci/dziesiec-najwazniejszych-trendow-w-technologiach.html.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo