1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Mass Automated Internet Analysis and Cyberspace Transparency

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 32 - 44
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ANDERSON CH. (2006), The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyperion.Search in Google Scholar

BABBIE E. (2005), The Basics of Social Research, Wadsworth.Search in Google Scholar

BERELSON B. (1952), Content Analysis in Communication Research, Free Press.Search in Google Scholar

BRIN S., PAGE L. (1998), The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, [in:] Seventh International World-Wide Web Conference (WWW 1998), April 14-18, 1998, Brisbane, Australia.Search in Google Scholar

CASTELLS, M. (2000), The Rise of the Network Society, Cambridge.10.1108/14636680010802591Search in Google Scholar

CROUCH C. (2004), Post-Democracy, Polity Press.Search in Google Scholar

DAVIES H. (2015), Ted Cruz campaign using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users, „The Guardian”, 2015-12-11, https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data.Search in Google Scholar

DOBOSZ K. (2012), Przeszukiwanie zasobów Internetu, Warszawa, PJATK.Search in Google Scholar

GAŁCZYŃSKA M. (2019), Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli „za czynienie dobra nie wsadzamy”, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sledztwo-onetu-farma-trolli-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-czyli-za-czynienie-dobra/j6hwp7fSearch in Google Scholar

GATES B., HEMINGWAY C. (2000), Business at The Speed of Thought: Succeeding in the Digital Economy, Penguin.Search in Google Scholar

GOGOŁEK W., JARUGA D. (2016), Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, „Media Studies” 4 (67) 2016, http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2016_4_67&content=gogolek&lang=pl.10.33077/uw.24511617.ms.2016.67.435Search in Google Scholar

GRUSZCZYŃSKI W., OGRODNICZUK M. (2016), JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Warszawa.Search in Google Scholar

GUNNING R. (1952), The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill.Search in Google Scholar

KASPERSKI M., BOGUSKA-TORBICZ A. (2008), Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice, Helion.Search in Google Scholar

KAUSHIK A. (2009), Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity, Sybex.Search in Google Scholar

KREJTZ K. (2012), W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w internecie, [in:] Krejtz K. (ed.), Internetowa kultura obrażania?, Warszawa, SWPS.Search in Google Scholar

MAYER-SCHÖNBERGER V., CUKIER K. (2014), Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think.Search in Google Scholar

PŁANETA P. (2018), Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych, [in:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (ed.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków.Search in Google Scholar

ROBAK M. (2017), Lęk przed ciasteczkami a realna ochrona prywatności, [in:] Szetela M., Kaleta M., Piech K., PIECH M. (ed.), Zaplątani w sieci. Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, Toruń.Search in Google Scholar

ROBAK M. (2017b), Analityka internetowa i jej potencjał w trzecim sektorze, „Kultura – Media – Teologia”, 2017 (30) vol. 7, pp. 52-69.10.21697/kmt.30.3Search in Google Scholar

ROBAK M. (2018), Ograniczenia badań aplikacji wobec batalii o prywatność, [in:] Gackowski T., Brylska K., Patera M. (ed.), Komunikowanie w świecie aplikacji, Warszawa.Search in Google Scholar

ROBAK M. (2018b), Analiza porównawcza stron diecezji w Polsce metodą WebScan, [in:] Olędzki J. (ed.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa.Search in Google Scholar

SNOWDEN E. (2019), Pamięć nieulotna, Kraków.Search in Google Scholar

SZPUNAR M. (2018), Nowe media – nowe metody badawcze?, [in:] Szymańska A., Lisowska-Magdziarz M., Hess A. (ed.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków.Search in Google Scholar

WASSERMAN S., FAUST K. (1994), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge.10.1017/CBO9780511815478Search in Google Scholar

WIMMER R., DOMINICK J. (2006). Mass Media Research. An Introduction, Wadsworth.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD