1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

On the Way to Online Communication. On the Content and the Language of “Nowy Akapit” Magazine

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 21 - 31
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BOGDAŃSKA J. (2016) Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2 (32), 149-165.Search in Google Scholar

FERNANDES, F. ALTURAS, B. (2013) Press Consumption in the Digital Age: Habits and Needs Regarding Online Press. Academy of Marketing Annual Conference – 8th-11th, July 2013.Search in Google Scholar

GRZECHNIK J. (2018) Media studenckie i akademickie w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro, Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.Search in Google Scholar

HASHIM, N. H., HASAN, H., SINNAPAN, S. (2007) Australian Online Newspapers: A Website content analysis approach to measure interactivity. 18th Australian Conference on Information Systems. Wollongong: University of Wollongong.Search in Google Scholar

JAROSZ M. (2016) Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1:1? „Case study” na podstawie „Dziennika Gazety Prawnej” i portalu Dziennik.pl, Zeszyty Prasoznawcze, 2 (226), 464-476.Search in Google Scholar

KITA M. (2011) Spojrzenie językoznawcy na język prasy (rec.: Maria Wojtak, Głosy teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy), Postscriptum Polonistyczne, 2 (8), 299-305.Search in Google Scholar

KOLODZY, J. (2006) Convergence journalism. Writing and reporting across the news media. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.Search in Google Scholar

KREFT J. (2010) Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu gazet do ich internetowych wydań, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 15, 63-70.Search in Google Scholar

KUIKEN, J., SCHUTH, A., SPITTERS, M., MARX, M. (2017). Effective Headlines of Newspaper Articles in a Digital Environment, Digital Journalism 5, 1300-1314.10.1080/21670811.2017.1279978Search in Google Scholar

KUREK O. (2012) Media studenckie w Polsce, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, 1, 56-67.Search in Google Scholar

LUBAŚ W. (2012) Słownictwo potoczne w mediach [in:] Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze, vol. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 193-209.Search in Google Scholar

PISAREK W. (2012) Język w mediach, media w języku [in:] Kita M., Ślawska M. (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Stan wiedzy i postulaty badawcze, vol. 1, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113-125.Search in Google Scholar

RÓŻYCKA M. (2014) Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych. Studium przypadku „Gazety Wyborczej”, Zarządzanie Mediami, 2 (3), 111-127.Search in Google Scholar

ŻYDEK-BEDNARCZUK U. (2016) Od gazety papierowej do gazety w Internecie – rozwój i zmiany, Stylistyka, 25, 309-318.10.25167/Stylistyka.25.2016.19Search in Google Scholar

http://businessinsider.com.pl/media/prasa/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-i-polroczu-2016-roku/y149xpc [online: 21 March, 2017]Search in Google Scholar

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_090_15.PDF [online: 22 March, 2017]Search in Google Scholar

https://issuu.com/klubdziennikarzystudenckich [online: 13 March, 2017]Search in Google Scholar

http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/internet/e-prasa/2010/05/prasa-elektroniczna-czy-to-ma-sens.aspx [online: 21 March, 2017]Search in Google Scholar

http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP-1.pdf, s. 29-33 [online: 23 March, 2017]Search in Google Scholar

http://wyborcza.pl/1,91446,15488629,Badanie__Czytelnictwo_prasy_wzrosnie_dzieki_wersjom.html [online: 23 March, 2017]Search in Google Scholar

http://www.zkdp.pl/attachments/article/517/Raport%20RYNEK%2011-02-2014%20(R)%20word%20IWP.pdf [online: 20 March, 2017]Search in Google Scholar

“Nowy Akapit” 1, April 2015Search in Google Scholar

“Nowy Akapit” 2, November 2015Search in Google Scholar

“Nowy Akapit” 3-4, December 2015/January 2016Search in Google Scholar

„Nowy Akapit” 5, March 2016Search in Google Scholar

„Nowy Akapit” 6, May 2016Search in Google Scholar

“Nowy Akapit” 7, October 2016Search in Google Scholar

“Nowy Akapit” 8, November 2016Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD