1. bookVolume 4 (2018): Issue s1 (December 2018)
    Special Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Instrumentality of Questions Asked as a Practical Competence Instructed by Schools and Mass Media

Published Online: 16 May 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue s1 (December 2018)<br/>Special Issue
Page range: 51 - 61
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article presents difficulties in how to consciously construct questions in many ways. It seems to be essential in order to generate the need and willingness to get interested, delighted, fascinated and passionate. The author maintains that the competence of formulating right questions is useful in searching for inspiration and motivation, which results in creating new opportunities. It makes people aware of their mental resources and inspires them to search for more knowledge. A conclusion has been drawn that the contemporary people have been gradually losing the ability of asking questions. Therefore, in the modern world, as the author assures, wise men may be recognised by the questions they ask, and bright men by the replies.

Keywords

ATKINSON M., CHOIS R.T. (2010), Coaching krok po kroku (Art & Science of Coaching: Step-by-Step System), New Dawn, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

BAŁUTOWSKI D. (2017), Jak zadawać inspirujące pytania (How to Ask Inspiring Questions), Nowa Era, Article in PDF format, p. 10, [online: 19.11.2018; 21:15], https://www.nowaera.pl/pobieranie-pliku-9223b3c93fb4a0cb8864041b89651ded.pdfSearch in Google Scholar

BARAS R. (2015), Motivating Kids: How to raise great kids easily, e-book: By Happy in Life, Baras Ronid.Search in Google Scholar

BENNEWICZ M. (2010), Coaching TAO, Wydawnictwo Maciej Bennewicz, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

CHŁOPECKI J. (2002), Świat fabuły i świat akcji (The World of Narration and The World of Action) [in:] G. Kurczewski (ed.), Meandry tradycji, zakręty ponowoczesności (Meanders of Tradition, The Crossroads of Post-Modernity), Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.Search in Google Scholar

DEMBKOWSKI S., ELDRIDGE F., HUNTER I. (2014), Coaching kadry kierowniczej (Coaching for the Managerial Staff), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

GOBAN-KLAS T. (2015), Media i komunikowanie masowe (Mass media and Mass Communication, PWN, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

GOLKA M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne (Barriers in Communication and (Dis)information, PWN, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

KALL J. (2015), Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. (Smartphone Branding. Mobile Brand Communication), Wolters Kluwer SA, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

KUĆKA J., NOWAK M., SAWICA J., SZTAJERWALD K., WILCZYŃSKA M. (2013), M., Moc coachingu (The Power of Coaching), Helion, Gliwice.Search in Google Scholar

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagieloński, Kraków.Search in Google Scholar

ŁĄCZYŃSKI M. (ed.), A. Rostkowska-Gerlach (2009), Metody badania wizerunku w mediach (Methods of Image Research in Media), CeDeWu.pl., Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

MARILEE A. (2007), M., Myślenie pytaniami. Zmień swoje pytania a zmienisz siebie, Studio Emka, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

MECHŁO P., ROSTKOWSKA-GERLACH A. (2013), Cel. Odkryj, określ, osiągnij (Objective. Discover, Determine, Achieve), Helion S.A., Gliwice.Search in Google Scholar

MICKIEWICZ A. (2013), Pan Tadeusz, Litteratursällskapet Ligatur, Skultuna, Sweden.Search in Google Scholar

PERECHUDA K. (ed.) (2008), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą (Scenarios, Dialogues and Knowledge Management Processes), Difin, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

POLSKI PORTAL KULTURY (1998). [online: 19.11.2018], http://cytaty.o.pl/albert-einstein-wazne-jest-by-nigdy-nie-przestac-pytac/Search in Google Scholar

RZYCKA O. (2012), Menadżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągać rezultaty (Manager a Coach. How To Talk To Arrive At Results), Wolters Kluwer, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

SAWICKI J.P. (2011), O strategii rozwijania krytycznego myślenia, Nowa Szkoła nr 6, Łódź.Search in Google Scholar

SINEK S. (2013), Zacznij, od dlaczego (Start With Why), Helion S.A., Gliwice.Search in Google Scholar

STOLTZFUS T. (2012), Sztuka zadawania pytań w coachingu (A Coach’s Guide to Powerful Asking Skills), Aetos Media Sp, z o.o., Wrocław.Search in Google Scholar

SZEWCZYK M. (2015), Pragmatyczna instrumentalność czy źle stawiane pytania, Opracowanie zbiorowe, Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. (Pragmatic Instrumentality or Badly Asked Questions, Joint publication, Total Present. Theses on Contemporary Times. Professor Jerzy Chłopecki in memoriam. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.10.31338/uw.9788323516552.pp.203-212Search in Google Scholar

WASILEWSKA-KAMIŃSKA E. (2016), Myślenie krytyczne, jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (Warsaw).10.31338/uw.9788323525639Search in Google Scholar

WILSON C. (2015), New Business Coaching. Guideline to the Best Practices, MT Biznes, Warszawa (Warsaw).Search in Google Scholar

ZARZYCKA R. (2017), Noni. Polinezyjski sekret zdrowia (Noni. The Polynesian Secret of Health), Vital, Białystok.Search in Google Scholar

ZARZYCKA-BIENIAS R. (2018), Model GROW, jako pomoc w realizacji celów uczniów i nauczycieli w szkole, dla zespołów sportowców, kadry kierowniczej i pracowników oraz w życiu prywatnym, (GROW model as an aid in performing the objective of the students and teachers at schools, for sportsmen teams, managerial staff and employees and in private life), Karpacki Przegląd Naukowy [Scientific Review] 4 (28), Krosno.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo