1. bookVolume 4 (2018): Issue s1 (December 2018)
    Special Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Hazard Prophylaxis and Behavioural Addictions of Children and Teenagers on the Example of Conducted Public Duties “Teenagers and Children – Safe in the Web Since Today” Carried Out by the Training and Therapeutic Centre Self

Published Online: 16 May 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue s1 (December 2018) - Special Issue
Page range: 42 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

AINSWORTH, M.D.S.,BLEHAR, M.C., WATERS, E., WALL, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum;Search in Google Scholar

BEE, H. (2004) Psychologia rozwoju człowieka, Rozdział 11. Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie dorastania, Wyd. ZYSK i SK-A, Poznań;Search in Google Scholar

BEN-ARI, R., HIRSHBERG, I. (2009). Attachment Styles, Conflict Perception, and Adolescents’ Strategies of Coping with Interpersonal Conflict.NegotiationJournal, 25(1), 59-82. DOI:10.1111/j.1571-9979.2008.00208.x;10.1111/j.1571-9979.2008.00208.xOpen DOISearch in Google Scholar

BORKOWSKA, A., WITKOWSKA, M. (2017), Media społecznościowe w szkole, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa;Search in Google Scholar

BOWLBY, J. (1973). Attachment and loss: Vol.1. Attachment. New York: Basic Books;Search in Google Scholar

BYL, N.N., MCKENZIE, A., NAGARAJAN, S.S. (2000). Differences in somatosensory hand organization in a healthy flutist and a flutist with ocal hand dystonia: A case report. Journal of Hand Therapy, 13, 302-309. (5);10.1016/S0894-1130(00)80022-8Search in Google Scholar

CARR, N., (2010). The shallows. What the Internet is doing to our brains,wyd. W.W Norton & Company, New York, London;Search in Google Scholar

DERELI, E., KARAKUS, O. (2011). An Examination of Attachment Styles and Social Skills of University Students. Electronic Journal Of Research In Educational Psychology, 9(2), 731-744;10.25115/ejrep.v9i24.1464Search in Google Scholar

FAGAN, J. (2000). African American and Puerto Rican American Parenting Styles, Paternal Involvement, and Head Start Children’s Social Competence. Merrill-Palmer Quarterly, 46(4), 592-612;Search in Google Scholar

HOLTKAMP, J. (2010), Co ogłupia nasze dzieci?, Wydawnictwo Salwator, Kraków;Search in Google Scholar

KALAT, W.J. (2006), Biologiczne podstawy psychologii. Rozdział 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego,Wyd. PWN, Warszawa;Search in Google Scholar

LIZUT, J. (red.) (2014), Nowa polityka społeczna. Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Warszawa;Search in Google Scholar

PLICHTA.P. (2012), Miejsce nowych mediów w nauczaniu i wychowaniu jako ważny obszar przygotowania praktycznego kandydatów do pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy, w: D. Podgórska (red.), Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź;Search in Google Scholar

PRENSKY, M., Digital Natives, Digital Imigrants, On the Horizon 2001, MCB University Press, Vol. 9. No 5, www.marcprensky.com;10.1108/10748120110424816Search in Google Scholar

PYŻALSKI J. (2010), Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań, w: M. Jędrzejko, D. Sarzała (red.) Człowiek i uzależnienia, Pułtusk - Warszawa. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR;Search in Google Scholar

SPITZER, M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i nasze dzieci., Wyd. Dobra Literatura, Słupsk;Search in Google Scholar

SIEDLANOWSKI P. (2018) Homo crudelis? Patostream – kolejna patologia w sieci, Homo crudelis? Anotherpathology in the network, w: Woźniak J., Chmielewski M., Sonak D., Szajda A, Podlecki M. Szczygieł A. (red.) Biuletyn Edukacji Medialnej, Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin;Search in Google Scholar

WILLARD, N. E. (2007), Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress, Research Press;Search in Google Scholar

WOLAK, J., MITCHELL, K., FINKELHOR, D., Does Online Harassment Constitute Bullying? An Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online only Contacts, “Journal of Adolescent Health”, 41/2007, 6 (Supplement), s. 51–58;10.1016/j.jadohealth.2007.08.019Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD