1. bookVolume 4 (2018): Issue s1 (December 2018)
    Special Issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Polish Opinion Weeklies’ Thematic Spectrum Analysis – Methodology and Application

Published Online: 16 May 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue s1 (December 2018)<br/>Special Issue
Page range: 6 - 22
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In this article the approach of thematic analysis of main Polish printed weekly reviews is applied. The author developed thematic division of research material and put much effort to completeness and explicitness. The author chose content analysis as research methodology and constructed a code book. After coding and analysis, conclusions were presented and discussed. There were also methodological inferences for future research.

Keywords

ENCYKLOPEDIA PWN [online: August 1, 2018]https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/publicystyka.htmlSearch in Google Scholar

GOŚĆ NIEDZIELNY (2011) „>>GOŚĆ Niedzielny<< - historia i dzień dzisiejszy” 2011 [online: August 5, 2018] https://www.gosc.pl/O_nasSearch in Google Scholar

KONECZNY F. (2013) „O ład w historii” Ostoja 2013Search in Google Scholar

KOSSECKI J. (2003) „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji”, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003Search in Google Scholar

KURDUPSKI M. (2018) „Sprzedaż >>Gazety Polskiej<< spadła o 33 proc., >>Tygodnik Powszechny<< zyskał najwięcej” 19.07.2018 [online: August 1, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-maj-2018-roku-gosc-niedzielnySearch in Google Scholar

LISIECKI P. (2015) Editorial Do Rzeczy nr 1/100; January 4, 2015 p.3Search in Google Scholar

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004) „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów” Kraków 2004 UJSearch in Google Scholar

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2006)„Dyskurs-semiotyka-wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji)” 2006 Global Media Journal-Polish Edition No.1 Spring, 2006Search in Google Scholar

MAŚLANKA J. (1976) „Encyklopedia wiedzy o prasie”, 1976Search in Google Scholar

PISAREK W. (1983) „Analiza zawartości prasy” Kraków 1983 s.45Search in Google Scholar

POLITYKA (2014) „Historia >>Polityki<<” 2014 [online: August 5, 2018] https://www.polityka.pl/opolityce/1571445,1,historia-polityki.readSearch in Google Scholar

SIECI WEBSITE (2018) [online: August 5, 2018] https://www.wsieciprawdy.pl/otygodniku.htmlSearch in Google Scholar

STAŃCZAK-WIŚLICZ K. (2008)„W pułapce kołobłedy, czyli antysemityzm uczonego”, NIGDY WIĘCEJ nr 16, winter-spring 2008Search in Google Scholar

SZCZEPANIAK K. (2012)„Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne” ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSINS Folia Sociologica 42, 2012Search in Google Scholar

WIRTUALNE MEDIA (2017) „60 lat tygodnika >>Polityka<<”. “Jesteśmy sztandarem antypisu i nie zrezygnujemy z tego” 2017 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/60-lat-tygodnika-polityka-sztandar-antypis-jerzy-baczynskiSearch in Google Scholar

WIRTUALNE MEDIA (2014) „100 wydań >>Tygodnika Do Rzeczy<<. Lisicki: to pismo bezpartyjne (dane o sprzedaży)” 2018 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/100-wydan-tygodnika-do-rzeczy-lisicki-to-pismo-bezpartyjne-dane-o-sprzedazySearch in Google Scholar

WOJTYŁA K. (1995) „List Jana Pawła II do Jerzego Turowicza” 1995 [online: August 7, 2018] https://www.tygodnikpowszechny.pl/list-jana-pawla-ii-do-jerzego-turowicza-151730Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo