1. bookVolume 4 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Individual Aspect of Participation in TV Reality Show On The Example of a Music Talent Show – Case Study

Published Online: 19 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 77 - 87
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BOETTNER-LUBOWSKI R., ŁUBOWICZ E. (2012), La Televisione Italian: Bezkresy hedonizmu I zabawy: „Dyskurs: Pismo naukowo-Artystyczne ASP in Wrocław”, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

BOGUNIA-BOROWSKA M. (2012), Fenomen telewizji - interpretacje socjologiczne i kulturowe: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.Search in Google Scholar

Borhulevych L. (2016), Medialne formy popularyzacji muzyki poważnej: „Rozprawy Społeczne”, 2016, no 3, Vol. 10, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II in Biała Podlaska, Biała Podlaska 2016.Search in Google Scholar

GODZIC W. (2004),Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, [in:] Dziennikarstwo i świat mediów: Z. Bauer, E. Chudziński [ed.], TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2004.Search in Google Scholar

GODZIC W. (2007), Znani z tego, że są znani, WAiP, 2007.Search in Google Scholar

JUPOWICZ-GINALSKA A. (2012), Jurorem być, czyli rzecz o komisjach sędziowskich w pro-gramach talent show: „Rocznikbiologiczno-prasoznawczy”, Vol. 4/15, book 2, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego in Kielce, Kielce 2012.Search in Google Scholar

KURCZEWSKA I. (2013), The Road to interactivity, The Influence of Media Convergence on Talent Show Programs: “Kultura Popularna”, 2013, No 4 (38), Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

LAKOMY M., LAKOMY L. (2013), Hazardyzacja mediów: „Rocznik Prasoznawczy”: Vol. 7, Wyższa Szkoła Hu- manitas, Sosnowiec 2013.Search in Google Scholar

MALIŃSKI J. (2017), Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych: „Adeptus pismo humanistów”, no 10/2017, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.10.11649/a.1496Search in Google Scholar

MCQUAIL D. (2008), Teoria komunikowania masowego: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.Search in Google Scholar

MIELCZAREK T. (2016), Telewizja w Polsce w latach 1989-2013: „Rocznik historii prasy polskiej”, 2016, T. XIX Z. 1 no 41.Search in Google Scholar

MROZOWSKI M. (2001), Media masowe - władza rozrywka i biznes: Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

NOWAK K., NECKAR J. (2015), Empiryczna weryfikacja dymensjonalnego ujęcia psychopatii: „Studia Psychologica” 2015, Vol. 8, FOLIA 183, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej in Kraków, Kraków 2013.Search in Google Scholar

OSTASZEWSKA A. (2012), Popkulturowe ramy tożsamości. Media kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości: Ośrodek rozwoju edukacji, 2012.Search in Google Scholar

RUTH N., SCHRAMM H. (2016), German Music talent shows, [in:] “Perspectives on German Popular music”, (ed.) Michael Ahlers, Christoph Jacke, Taylor & Francis Ltd 2016.Search in Google Scholar

SZYNOL A. (2012), Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, „Dziennikarstwo i media” 2012, no 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

WEI J. (2016), I’m the Next American Idol: Cooling Out, Acoounts, and Perseverance at Reality Talent Show Auditions, Symbolic Interaction: “Society for the Study of Symbolic Interaction”, Vol. 39, Issue 1, 2016.10.1002/symb.206Search in Google Scholar

WOŹNIAK U. (2013), Przyjemność „instant” w formatach rozrywkowych z perspektywy procesów poznawczych i emocjonalnych: „Studia de Cultura” 2013, no 5, FOLIA 135, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej in Kraków, Kraków 2013.Search in Google Scholar

Kultura.onet.pl, http://muzyka.onet.pl/rock/juan-carlos-cano-w-meksyku-jestem-bardziej-znany-niz-w-polsce/mkxf8/, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Last.fm, https://www.last.fm/pl/music/Enclose/+wiki/, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Muzyka.interia.pl, http://muzyka.interia.pl/raporty/raport-x-factor/x-factor/news-artem-furman-po-zwyciestwie-w-x-factor-wygrana-nie-pojdzie-n,nId,1666252, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Muzyka.interia.pl, http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-juan-carlos-cano-wyrzut-emocji-masqueradelast-of-the-real,nId,2318875, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Muzyka.onet.pl, http://muzyka.onet.pl/juan-carlos-cano/, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Rezmer P., O babciach na koncertach i angażu w Velvet Revolver: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/enclose-o-babciach-na-koncertach-i-angazu-w-velvet-revolver,3269259,2,art,t,id,n,tm.html, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Rozrywka.dziennik.pl, http://rozrywka.dziennik.pl/telewizja/artykuly/460698,artem-furman-zwyciezyl-4-edycje-x-factor.html/, 3rd Feb 2018.Search in Google Scholar

Tylko muzyka. Must be the music, http://www.polsat.pl/program/tylko-muzyka-must-be-the-music/, 27th Jan 2018.Search in Google Scholar

Voice of Poland, http://voice.tvp.pl/, 27th Jan 2018.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD