1. bookVolume 8 (2020): Issue 2 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Cities Towards Migrants. Case Study of Local Integration Policies of Gdańsk and Wrocław

Published Online: 17 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 8 (2020) - Issue 2 (December 2020)
Page range: 22 - 36
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-3773
First Published
15 Dec 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

In migration research, one can observe a turn towards locality and interest in the role of municipal authorities in multi-level migration governance. Migration governance can be defined as set of legislation and regulatory measures, as well as actions developed and implemented by public and private actors, at transnational, national and local levels. Integration strategies include long-term programs, as well as short-term and ad hoc activities. Migration and growing diversity in cities bring both challenges and opportunities for the local authorities. The local responses to the settlement of migrants should not be underestimated because of the focus on integration, this can build upon a common sense of belonging. This paper analyses the institutionalization of local integration strategies in two Polish cities: Gdańsk and Wrocław. The goal is to analyse the relations of diverse actors in a multi-level governance context. It looks at the aims of the strategies, tools, target groups and the definition of integration.

Keywords

Alexander, M. (2003). Local policies toward migrants as an expression of Host-Stranger relations: A proposed typology. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29, iss. 3, s. 411–430. DOI: 10.1080/13691830305610.10.1080/13691830305610Search in Google Scholar

Bańczyk, M., Achrem, T. (2018). Trzej rywale — trzy drogi. GaWC Research Bulletin nr 240. Pobrane z: 〈http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb240.html〉 [dostęp: 10.06.2018].Search in Google Scholar

Caponio, T., Donatiello, D. (2017). Intercultural policy in times of crisis: Theory and practice in the case of Turin, Italy. Comparative Migration Studies, vol. 5, no. 1. DOI: 10.1186/s40878–017–0055–1.10.1186/s40878-017-0055-1Search in Google Scholar

Caporaso, J.A. (1996). The European Union and Forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-Modern? Journal of Common Market Studies, vol. 34, iss. 1, s. 29–52. DOI: 10.1111/j.1468–5965.1996.tb00559.x.10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.xSearch in Google Scholar

Czaputowicz, J. (2018). Teorie integracji europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Hooghe, L., Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.Search in Google Scholar

Joppke, Ch., Morawska, E. (2003). Integrating Immigrants in Liberal Nation-States: Policies and Practices. W: Ch. Joppke, E. Morawska (red.), Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. (1–36). Basingstoke: Palgrave Macmillan.Search in Google Scholar

Kohler-Koch, B. (1996). Catching-up with Change: The Transformation of Governance in the European Union. Journal of European Public Policy, vol. 3, iss. 3, s. 359–380. DOI: 10.1080/13501769608407039.10.1080/13501769608407039Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2013). Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Central and Eastern European Migration Review, vol. 2, no. 2, s. 75–97. Pobrane z: 〈http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol2_No_2_Matusz_Rosnaca_rola_poziomu_lokalnego.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2014). Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europe-jskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: 〈http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/45917/Wielopoziomowe_zarzadzanie_migracjami.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Matusz-Protasiewicz, P. (2016). Miasto jako ważne ogniwo w kształtowaniu polityki integracji migrantów. W: M. Dudkiewicz (red.), Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym. Raport. Warszawa: Fundacja Obserwatorium–Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa–Ośrodek Ewaluacji–Stowarzyszenie Vox Humana. Pobrane z: 〈https://cudzoziemcywaw.files.wordpress.com/2016/06/raport1.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Okólski, M. (2012). “Front Matter”. In: European Immigrations. [online] Amsterdam University Press, pp.1–4. Available at: 〈https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mtbm〉.Search in Google Scholar

Pawlak, M. (2013). Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. Studia Migracyjne — Przegląd Polonijny, R. 39, z. 3 (149), s. 97–121.Search in Google Scholar

Pawlak, M., Matusz-Protasiewicz, P. (2015). Organizacje pozarządowe wobec cudzoziemców w Polsce. Od pomocy doraźnej do upowszechnienia europejskiej ramy polityki integracyjnej. Trzeci Sektor, nr 35 (2), s. 11–21. Pobrane z: 〈https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10275/Organizacje_pozarzadowe_wobec_cudzoziemcow_w_Polce.pdf?sequence=1&isAllowed=y〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Pędziwiatr, K., & Legut, A (2016). “Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu” [online] Academia.edu. Available at: 〈https://www.academia.edu/30941600/Polskie_rz%C4%85dy_wobec_unijnej_strategii_na_rzecz_przeciwdzia%C5%82ania_kryzysowi_migracyjnemu〉.Search in Google Scholar

Penninx, R. (2010). European research on international migration and settlement of immigrants: a state of the art and suggestions for improvement. W: C. Audebert, & M. Kamel Dorai (Eds.), Migration in a globalised world: new research issues and prospects (pp. 21–39). Amsterdam: Amsterdam University Press/IMISCOESearch in Google Scholar

Penninx, R., Caponio, T., Garcés-Mascareñas, B., Matusz-Protasiewicz, P., Schwarz, H. (2014). European Cities and their Migrant Integration Policies: A State of the Art Study for the Knowledge for Integration Governance (KING) Project. KING Project — Social Science Unit Overview Paper no. 5/July. Pobrane z: 〈http://king.ismu.org/wp-content/uploads/Penninx_OverviewPaper5.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Penninx, R., Kraal, K., Martiniello, M., Vertovec, S. (red.) (2004). Citizenship in European Cities: Immigrants, Local Politics and Integration Policies. Aldershot: Ashgate.Search in Google Scholar

Piattoni, S. (2010). The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges. New York–Oxford: Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199562923.001.0001Search in Google Scholar

Rosenau, J.N. (2003). Governance in a New Global Order. W: D. Held, A.G. McGrew (red.), The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Sabel, Ch.F., Zeitlin, J. (2012). Experimentalist Governance in the European Union: Towards a New Architecture. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Sassen, S. (2012). Cities in a World Economy. Los Angeles: Sage/Pine Forge Press. Schmitter, P.C. (2004), Neo-neo-functionalism. W: A. Wiener, T. Diez (red.), European Integration Theory. New York–Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Scholten, P. (2013). The Multilevel Governance of Migrant Integration: A Multilevel Governance Perspective on Dutch Migrant Integration Policies. W: U. Korkut, G. Buck-en-Knapp, A. McGarry, J. Hinnfors, H. Drake (red.), The Discourses and Politics of Migration in Europe. (151–169). New York: Palgrave Macmillan.Search in Google Scholar

Spencer, S. (2003). The migration debate. Bristol: The Policy Press.Search in Google Scholar

Szarfenberg, R. (2013). Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej — kontekst europejski, krajowy i lokalny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Pobrane z: 〈http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/Ekspertyza_PSwPP.pdf〉 [dostęp: 19.11.2018].Search in Google Scholar

Szarycz, A. (koordynator prac Zespołu, 2018). Program “Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018–2022. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia. Pobrane z: 〈http://wcrs.wroclaw.pl/sites/default/files/wroclawska_strategia_dialogu_miedzykulturowego_1.pdf〉 [dostęp: 10.12.2018].Search in Google Scholar

Torfing, J., Peters, B.G., Pierre, J., Sorensen, E. (2012). Interactive Governance: Advancing the Paradigm. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Vancluysen, K., Van Craen, M., Ackaert, J. (2009). Gekleurde steden. Autochtonen en allochtonen over samenleven. Brugge: Vanden Broele Publishers.Search in Google Scholar

Vertovec, S. (2007). Super-diveristy and its implications. Ethnic and Racial Studies, vol. 30, iss. 6, s. 1024–1054. DOI: 10.1080/01419870701599465.10.1080/01419870701599465Search in Google Scholar

Zespół ds. Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku (2016). Model integracji imigrantów. Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku. Pobrane z: 〈https://www.gdansk.pl/pobierz/83702/model-integracji-imigrantow〉 [dostęp: 10.12.2018].Search in Google Scholar

Zincone, G., Caponio, T. (2006). The Multilevel Governance of Migration. W: R. Penninx, M. Berger, K. Kraal (red.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe: A State of the Art. (269–304). Amsterdam: Amsterdam University Press.Search in Google Scholar

Zappata-Barrero, R., (2013). Diversity management in Spain, Manchester: Manchester University Press.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo